فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول دخترانه جمهوری تهران
کلاس: یاسمن

عربی نهم

مدرس: زحمتکش، فریبا
فعالیت: روخوانی وترجمه درس 5 وحل تمارین درس
تکلیف: پرسش از لغات ومتن درس 5 وحل تمارین درس 5

ورزش نهم

مدرس: حامل کارگر، الناز
فعالیت: حضور غیاب دوره جلسه قبل مبحث استقامت عضلانی و فاکتورهای امادگی جسمانی و در اخر مدیتیشن.

عکاسی

مدرس: معافی غفاری، غزل
فعالیت: بررسی تکالیف و کنفرانس
تکلیف: 9/9 آخرین مهلت ارائه سه تکلیف اول (معرفی خود - پرتره - خودنگاره)

مطالعات اجتماعی نهم

مدرس: فیضی، شادی
فعالیت: به دلیل اردو تدریسی انجام نشد اما از درس 4 و 5 و 6 سوالاتی بصورت شفاهی پرسیده و مساله اختلاف ساعت نیز حل شد
تکلیف: سه شنبه ازمون 6

هندسه‌ی نهم

مدرس: فرح کرد محله، آمنه
فعالیت: حل دو صفحه از کتاب کار مربوط به معادلات خطی و خط های موازی و گذرنده از 1 نقطه . و بیان دو نکته مهم خطوط باشید های صفر و شیب های تعریف نشده و ساخت معادلات خطی آنها.
تکلیف: تمرینات کتاب درسی داده شده تکمیل و مطالب تدریسی خط و معادلات خطی مرور شود .

کاشی شکسته

مدرس: ثمر کار، لیلا
فعالیت: کلاس کنسل شد
تکلیف: کلاس کنسل شد

مهارت زندگی و فلسفه‌ی نهم

مدرس: رستمی، محدثه
فعالیت: مبحث فرسودگی ابعاد شخصیتی مدیریت استرس ابعاد جسمانی مدیریت استرس
تکلیف: تکلیف ص 49،52،55،57 به مدت یک هفته تایم خواب و بیداری خود را یادداشت کنید و در روز دوشنبه هفته بعد تحویل دهید.

پژوهش نهم

مدرس: وحیدی، عطیه
فعالیت: اجزای توربین بادی
تکلیف: تکلیف ندارند

کامپیوتر نهم

مدرس: قاسمی، غزاله
فعالیت: تدریس مبحث از صفحه 44 تا 48 انجام شد
تکلیف: پرسش از دو جلسه آخر بصورت شفاهی داریم

زیست‌شناسی و زمین نهم

مدرس: فصیحی، پریسا
فعالیت: تدریس فصل 12 تا سر بازدانگان
تکلیف: مطالعه کتاب درسی و کار تا سر بازدانگان

تست و مباحثه

مدرس: زارعی سهامیه، فهیمه
فعالیت: 4 سوال تشابه
تکلیف: سلام بچه ها با دقت روی سوالات فکر کنید
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: