پیش دبستان و دبستان پسرانه خردپیشه قرچک

مقطع: پیش‌دبستان دبستان دوره‌ی اول دبستان دوره‌ی دوم
جنسیت: پسرانه
مدیریت: آقای عباس وند
هم‌رسانی
مدرسه پیش دبستان و دبستان پسرانه خردپیشه قرچک

تصویر

نما پیش دبستان و دبستان پسرانه خردپیشه قرچک
نما

تماس

پیش‌شماره: 021
تلفن: 36137648
استان: تهران
شهر: قرچک
نشانی: باقرآباد، خیابان شهید بهشتی، جنب میدان بهشت
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: