فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه منیریه تهران
کلاس: سنجابک

ریاضی پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: ریاضی تمرین صفحه 35 کتاب با موضوع ضرب کسر کامل حل شد.
تکلیف: کتاب کار مبحث کسر کامل شود.

علوم پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: مبحث رنگین کمان و فصل سوم کامل شد. دو فیلم آموزشی در کلاس پخش شد.
تکلیف: کتاب کار علوم کامل شود.

فارسی پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: بیدپای فارسی آبانماه

قرآن پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: درس سوم از صفحه 18 تا 23 تدریس شد و معانی کلمات ارائه شد. تدریس وقف انجام شد.
تکلیف: تکالیف فارسی در بخش قرآن ارسال شود که شامل نگارش درس بازرگان و پسران و همچنینین پیدا کردن مفعول های صفحه اول درس رازی و بیمارستان میباشد.

ورزش پنجم

مدرس: کاظمی، مریم
فعالیت: گزارش یکشنبه 400/08/23 1.دوره درس قبلی رقص جنگجو برای کلاس پنجم که هفته گذشته حضور نداشتند 2. با موضوع خانه درس جدید را شروع کردیم، محیطی امنی که کودکان این روزها بیشتر وقت خود را در آن سپری می کنند. دانش آموز با قرار گرفتن در وضعیت خانه جزئیات محیط اطراف را نام برد و بوسیله تنفس پلکانی ذهن آمادگی این را پیدا کرد برای قرار گرفتن در وضعیت های میز و صندلی که یک تمرین قدرتی و تعادلی است و در آخر با شادی بچه ستون فقرات را به آرامش رسانید.

زبان انگلیسی

مدرس: ساعد، الهه
فعالیت: 1. تماشای ویدئوی ترانه ی Where were you? و پرسش مکالمات روزانه 2. خواندن مکالمه ی شماره ی 2 3. تماشای ویدئوی مبحث Prepositions of place 4. تدریس مبحث گرامری Prepositions of place 5. تمرین مبحث از طریق انجام فعالیت
تکلیف: 1. فعالیت B کاربرگ شماره ی 7 در صفحه ی 40 جزوه ی آموزشی را انجام دهید. 2. فعالیت 2 صفحه ی 28 کتاب کار (Activity book) را انجام دهید. با تشکر

رایانه

مدرس: سامری، آناهیتا
فعالیت: ص 16 کتاب تدریس شد مبحث مربوط به ابزار انتخاب کمند مغناطیسی

ریاضی پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: 3 سوال از تمرین های کتاب درسی حل شد . کتاب کار بخش ضرب کسر ها توضیح مجدد داده شد و درس نامه توضیح داده شد.
تکلیف: کتاب کار ریاضی بخش ضرب کسر حل شود.

فارسی پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: تدریس درس بازرگان و پسران کامل شد . دانش زبانی مبحث گوش دادن تدریس شد. یک فیلم کوتاه از حکایت بازرگان در کلاس پخش شد.
تکلیف: روخوانی تمرین شود.

هدیه‌های آسمان پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: هدیه ها بجهت انجام فرایندکافی آموزشی در زمان دیگر انجام خواهد شد و در این زنگ کتاب کار ریاضی م"بحث ضرب کسر "توضیح داده شد.
تکلیف: روز سه‌شنبه از تمام دانش آموزان 5 درس هدیه ها پرسیده میشود.

هنر پنجم

مدرس: آقایی، مرجان
فعالیت: امروز در کلاس نقاشی گلدان روی بوم انجام شد تکمیل گردد و عکس آن ارسال گردد برای جسله بعد مداد طراحی و کاغذ A4 یا دفتر طراحی و پاکن اتودی همراه داشته باشید و عکس ارسالی پرینت گرفته شود
تکلیف: امروز در کلاس نقاشی گلدان روی بوم انجام شد تکمیل گردد و عکس آن ارسال گردد برای جسله بعد مداد طراحی و کاغذ A4 یا دفتر طراحی و پاکن اتودی همراه داشته باشید و عکس ارسالی پرینت گرفته شود

زبان انگلیسی

مدرس: ساعد، الهه
فعالیت: 1. تماشای ویدئوی ترانه ی Months و پرسش مکالمات روزانه 2. خواندن و تمرین مکالمه ی شماره ی 2 3. تماشای ویدئوی مبحث things at home 4. تدریس کلمات things at home 5. انجام فعالیت مرتبط با مبحث
تکلیف: 1. فعالیت 1 صفحه ی 28 کتاب کار (Activity book) را انجام دهید. 2. فعالیت A کاربرگ شماره ی 7 در صفحه ی 40 جزوه ی آموزشی را انجام دهید.

مهارت اجتماعی

مدرس: قاضی نژاد، نیکو
فعالیت: امروز درباره اتیکت (آداب) میزبانی صحبت کردیم. چند دقیقه از کلیپ شام ایرانی (با میزبانی محمدرضا علیمردانی) نمایش داده شد و از دانش آموزان پرسیده شد کدام کارهای میزبان باعث شد که مهمانان حس خوبی داشته باشند؟ سپس درمورد رفتارهای حرفه ای میزبان بودن صحبت کردیم و از برخی دانش آموزان خواسته شد میکروفون خود را روشن کنند و پاسخهای خود را به اشتراک بگذارند، در انتها جواب نهایی رفتار حرفه ای میزبان بودن نمایش داده شد.
تکلیف: دانش آموزان عزیز یک نمونه از رفتارهای مناسب یک میزبان را که تا به حال تجربه داشته‌اید در پرتال نویسید. لطفا دقت کنید و در مورد محیط و حرکات، زبان بدن و کلام میزبان بنویسید.

ریاضی پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: کتاب صفحه های 33 و 34 حل شد و ضرب کسر ها همراه با شکل تدریس شد.
تکلیف: کتاب درسی صفحه 35 مبحث ضرب کسر حل شود. کتاب کار فارسی درس بازرگان و پسران حل شود.

علوم پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: تدریس کتاب کار فصل رنگین کمان کامل شد و تمام سوالات حل شد. رفع اشکال انجام شد.
تکلیف: تا جلسه آینده فصل سوم کامل خوانده شود.

مطالعات اجتماعی پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: تدریس درس چهارم مبحث گروه ها کامل شد.
تکلیف: کتاب کار تا آخر درس چهارم کامل شود.

زبان انگلیسی

مدرس: ساعد، الهه
فعالیت: 1. تماشای ویدئوی ترانه ی Weather و پرسش مکالمات روزانه 2. انجام فعالیت های صفحه ی 31 کتاب دانش آموز (Pupil's book) 3. مرور مبحث shapes and sides (Math)
تکلیف: 1. فعالیت های صفحه ی 27 کتاب کار (Activity book) انجام شوند. 2. از روی کلمات صفحات 9 و 10 جزوه ی آموزشی 4 مرتبه بنویسید و برای جمله سازی در کلاس آماده باشید. لطفا کلمات را بر روی برگه بنویسید! 3. (در صورت انجام ندادن) فعالیت های کاربرگ ریاضی ارسالی را انجام دهید.

مهارت زندگی

مدرس: جوانبخت، عارفه
فعالیت: تدریس پذیرش واقعیت در کاهش استرس
تکلیف: انجام تکلیف صفحه 21

ریاضی پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: کتاب درسی مبحث ضرب کسر تا صفحه 33 تدریس شد. و رفع اشکال انجام شد.
تکلیف: کتاب درسی صفحه 33 کامل شود. کتاب کار مطالعات تا انتهای درس 4 کامل شود.
فعالیت: کتاب کار فارسی و کتاب نگارش و درسی کتاب ریاضی و کتاب کار ریاضی

ریاضی پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: تدریس درس ضرب کسرها انجام شد. وارد کتاب درسی نشدیم و فقط توضیحات داده شد.
تکلیف: نداریم

فارسی پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: تدریس درس بازرگان و پسران انجام شد. روخوانی متن انجام شد و کلمات مهم املایی ارائه شد و معانی کلمات گفته شد.
تکلیف: از روی کلمات مهم املایی دوبار دوبار نوشته شود.

نگارش پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: متن های نگارشی درس های دو و سه از کتاب کار و کتاب نگارش توسط دانش آموزان حل شد.
تکلیف: کتاب کار تا انتهای درس سوم کامل شده باشد.

استعداد تحلیلی پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: استعداد تحلیلی جلسه دوم حل شد و رفع اشکال انجام شد.
تکلیف: تا جلسه آینده استعداد تحلیلی جلسه چهارم حل شود.

زبان انگلیسی

مدرس: ساعد، الهه
فعالیت: 1. تماشای ویدئوی ترانه ی Warm-up و پرسش مکالمات روزانه 2. تدریس تکست صفحه ی 30 کتاب دانش آموز (Pupils book) و انجام فعالیت کتاب 3. انجام فعالیت مرتبط با تکست 4. انجام فعالیت 21 صفحه ی 29 کتاب دانش آموز (Pupils book)
تکلیف: 1. فعالیت های صفحه ی 26 کتاب کار (Activity book) را انجام دهید. 2. یک عکس خانوادگی و یا یک عکس با دوستانتان را انتخاب کنید و افرادی که در این عکس حضور دارند را توصیف کنید و با هم مقایسه کنید. سپس فایل ویدئویی را ارسال کنید.

سواد مالی

مدرس: ناطق، زهرا
فعالیت: فعالیت منزل مربوط به درس سود و زیان با مشارکت دانش آموزان بررسی و تصحیح شد . درس 6 ( پس انداز ) تدریس شد . دانش آموزان با مفهوم پس انداز ، پولهاو پس انداز که میتوان پس انداز کرد ، مزایای پس انداز در بانک و مصارف پس انداز آشنا شدند . فیلمی درباره پس انداز نمایش داده شد . پاورپوینت راههای پس انداز کردن نشان داده شد . دو کتاب داستان خرج بیجا و پس انداز میکنم از انتشارات قدیانی معرفی شد . فعالیت کلاسی درس 6 با مشارکت دانش آموز در کلاس انجام شد .
تکلیف: دخترهای قشنگم لطفا فعالیت کلاسی و منزل صفحه های 40و 41 در کتاب انجام داده و تصویر آنها را برای من در پرتال ارسال کنید .
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: