دبستان پسرانه باقرالعلوم گلپایگان

مقطع: دبستان دوره‌ی دوم
جنسیت: پسرانه
مدیریت: آقای میر‌غضنفری
هم‌رسانی
مدرسه دبستان پسرانه باقرالعلوم گلپایگان

تصویر

کلاس دبستان پسرانه باقرالعلوم گلپایگان
کلاس
نما دبستان پسرانه باقرالعلوم گلپایگان
نما
حیاط دبستان پسرانه باقرالعلوم گلپایگان
حیاط
حیاط دبستان پسرانه باقرالعلوم گلپایگان
حیاط
حیاط دبستان پسرانه باقرالعلوم گلپایگان
حیاط
کلاس دبستان پسرانه باقرالعلوم گلپایگان
کلاس
کلاس دبستان پسرانه باقرالعلوم گلپایگان
کلاس

تماس

پیش‌شماره: 031
تلفن: 57484233
استان: اصفهان
شهر: گلپایگان
نشانی: بلوار سلمان فارسی، میدان پلیس، خیابان فروردین
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: