دبستان پسرانه باقرالعلوم گلپایگان

مقطع: دبستان دوره‌ی دوم
جنسیت: پسرانه
مدیریت: آقای میر‌غضنفری
هم‌رسانی
مدرسه دبستان پسرانه باقرالعلوم گلپایگان

تصویر

کلاس دبستان پسرانه باقرالعلوم گلپایگان
کلاس
کلاس دبستان پسرانه باقرالعلوم گلپایگان
کلاس
کلاس دبستان پسرانه باقرالعلوم گلپایگان
کلاس
سالن ورودی دبستان پسرانه باقرالعلوم گلپایگان
سالن ورودی
راه‌پله دبستان پسرانه باقرالعلوم گلپایگان
راه‌پله
حیاط دبستان پسرانه باقرالعلوم گلپایگان
حیاط
حیاط دبستان پسرانه باقرالعلوم گلپایگان
حیاط
نما دبستان پسرانه باقرالعلوم گلپایگان
نما

تماس

پیش‌شماره: 031
تلفن: 57484233
استان: اصفهان
شهر: گلپایگان
نشانی: ابتدای خیابان فروردین، جنب میوه فروشی بهار
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: