دبستان پسرانه دیباگران مبارکه

مقطع: دبستان دوره‌ی اول دبستان دوره‌ی دوم
جنسیت: پسرانه
مدیریت: آقای یزدانی
هم‌رسانی
مدرسه دبستان پسرانه دیباگران مبارکه

تصویر

کلاس دبستان پسرانه دیباگران مبارکه
کلاس
حیاط دبستان پسرانه دیباگران مبارکه
حیاط
حیاط دبستان پسرانه دیباگران مبارکه
حیاط
راه‌پله دبستان پسرانه دیباگران مبارکه
راه‌پله
دفتر مدیریت دبستان پسرانه دیباگران مبارکه
دفتر مدیریت
دفتر مدرسان دبستان پسرانه دیباگران مبارکه
دفتر مدرسان
نما دبستان پسرانه دیباگران مبارکه
نما

تماس

پیش‌شماره: 031
تلفن: 52671454
استان: اصفهان
شهر: مبارکه
نشانی: صفاییه، محله چهار، خیابان صادق سه
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: