دبستان پسرانه پارسیان دو مبارکه

مقطع: دبستان دوره‌ی اول دبستان دوره‌ی دوم
جنسیت: پسرانه
مدیریت: خانم علی بیگی
هم‌رسانی
مدرسه دبستان پسرانه پارسیان دو مبارکه

تصویر

حیاط دبستان پسرانه پارسیان دو مبارکه
حیاط

تماس

پیش‌شماره: 031
تلفن: 52533400
استان: اصفهان
شهر: مبارکه
نشانی: طالخونچه، بلوار مدرس، خیابان تربیت، دبستان پارسیان دو
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: