پیش دبستان و دبستان پسرانه سپاهان مبارکه

مقطع: پیش‌دبستان دبستان دوره‌ی اول دبستان دوره‌ی دوم
جنسیت: پسرانه
مدیریت: آقای بهرامی
هم‌رسانی
مدرسه پیش دبستان و دبستان پسرانه سپاهان مبارکه

تصویر

کلاس پیش دبستان و دبستان پسرانه سپاهان مبارکه
کلاس
سالن ورودی پیش دبستان و دبستان پسرانه سپاهان مبارکه
سالن ورودی
راه‌پله پیش دبستان و دبستان پسرانه سپاهان مبارکه
راه‌پله
حیاط پیش دبستان و دبستان پسرانه سپاهان مبارکه
حیاط
نما پیش دبستان و دبستان پسرانه سپاهان مبارکه
نما
نما پیش دبستان و دبستان پسرانه سپاهان مبارکه
نما

تماس

پیش‌شماره: 031
تلفن: 52451399
استان: اصفهان
شهر: مبارکه
نشانی: دیزیچه، رو به روی مسجد جامع
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: