پیش دبستان و دبستان پسرانه مفید آران و بیدگل

مقطع: دبستان دوره‌ی اول دبستان دوره‌ی دوم
جنسیت: پسرانه
مدیریت: آقای صباغ پور
هم‌رسانی
مدرسه پیش دبستان و دبستان پسرانه مفید آران و بیدگل

تصویر

نما پیش دبستان و دبستان پسرانه مفید آران و بیدگل
نما
حیاط پیش دبستان و دبستان پسرانه مفید آران و بیدگل
حیاط
ورزشی پیش دبستان و دبستان پسرانه مفید آران و بیدگل
ورزشی
آزمایشگاه پیش دبستان و دبستان پسرانه مفید آران و بیدگل
آزمایشگاه
کارگاه پیش دبستان و دبستان پسرانه مفید آران و بیدگل
کارگاه

تماس

پیش‌شماره: 031
تلفن: 54732530
استان: اصفهان
شهر: آران و بیدگل
نشانی: آران و بیدگل، خیابان نظام وفا
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: