فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: احمد شاملو

ریاضی چهارم

مدرس: خداویسی، مهسا
فعالیت: تدریس بخش‌پذیری. نکات مربوط به آن گفته شد. انجام صفحات 61 و 62 کتاب درسی.
تکلیف: مطالعه‌ی صفحه‌ی 70 و انجام صفحات 71 و 72 کتاب‌کار.

علوم چهارم

مدرس: خداویسی، مهسا
فعالیت: پرسش کلاسی 3 درس اول انجام شد.
تکلیف: نداریم.

فارسی چهارم

مدرس: خداویسی، مهسا
فعالیت: اجرای نمایش " آرش کمان‌گیر " . خوانش درس هفتم انجام شد.
تکلیف: مرور و مطالعه‌ی دروس 1 ،2 و 3.

هنر چهارم

مدرس: ایروانی، سارا
فعالیت: این جلسه دانش آموزان نقاشی سر طاووس را کشیدند و قسمت دم آن را توسط کاغذرنگی به صورت کلاژ سه بعدی درست کردند.
تکلیف: لطفا برای تمامی جلسات دفتر نقاشی و مدادرنگی و چسب مایع یا ماتیکی و قیچی همراه داشته باشند ممنونم

رباتیک

مدرس: جابری، پریسا
فعالیت: تکمیل سازه چرخ لجباز انجام شد
تکلیف: تحقیق:هاورکرفت چیست و نحوه کارکرد آن چگونه است؟

ریاضی چهارم

مدرس: خداویسی، مهسا
فعالیت: مرور تقسیم اعداد دورقم بر یک‌رقم به روش شکل و دسته‌بندی، رسم محور و تقسیم چکشی. آشنایی با اجزای تقسیم ( خارج‌قسمت، باقی‌مانده، مقسوم و مقسوم‌علیه ) . انجام صفحه‌ی 60 کتاب درسی.
تکلیف: ده تقسیم چکشی اعداد دورقم بر یک‌رقم در دفتر مشق نوشته و اجزای تقسیم هریک را مشخص کنید. "* عزیزانم مسابقه‌ی پژوهشی ( در قالب پاورپوینت با تصاویر مناسب موضوع علمی ) تا 18 آذر ماه فرصت دارید.

علوم چهارم

مدرس: خداویسی، مهسا
تکلیف: مطالعه و مرور فصل 1 ، 2 و 3 کتاب‌کار.

سواد مالی

مدرس: صفایی، الهام
فعالیت: درس تاریخچه بانک و بانکداری داده شد تمرین حل شد
تکلیف: تمرین در منزل انجام شود

مهارت زندگی

مدرس: علوی، زهره
فعالیت: سلام و عرض ادب در مورد سه رویکرد حل مسئله، هیجان مدار و اجتنابی صحبت کردیم.
تکلیف: لطفا تا صفحه 25 کامل شود.

مهارت اجتماعی

مدرس: برهمت، سحر
فعالیت: اتیکت مکالمه تدریس شد

ریاضی چهارم

مدرس: خداویسی، مهسا
فعالیت: مرور تقریب به رقم دهگان ، صدگان و هزارگان. حل مسائل به دوصورت تقریب اعداد یا تقریب حاصل .انجام صفحات 58 و 59 کتاب درسی.
تکلیف: 10 عدد چهار‌رقمی در دفتر مشق نوشته و برای هر یک، تقریب به رقم دهگان ، صدگان و هزارگان بنویسید.

ریاضی چهارم

مدرس: خداویسی، مهسا
فعالیت: انجام صفحه‌ی 57 کتاب درسی.
تکلیف: حل صفحات 68 و 69 کتاب‌کار.

علوم چهارم

مدرس: خداویسی، مهسا
فعالیت: پرسش کلاسی از فصل 5 انجام شد.
تکلیف: نداریم.

زیبانویسی

مدرس: الهی، شیما
فعالیت: درس8میم مثلثی تدریس وتمرین شد
تکلیف: صفحه23دردفتر

ریاضی چهارم

مدرس: خداویسی، مهسا
فعالیت: مرور تقریب زدن اعداد به رقم دهگان، صدگان و هزارگان. آموزش تقریب زدن دو عدد دو رقمی با یکان 5 برای بدست آوردن حاصل‌ضرب. انجام صفحه‌ی 56 کتاب درسی.
تکلیف: حل دو صفحه بعد از صفحه‌ی 64 کتاب‌کار.

فارسی چهارم

مدرس: خداویسی، مهسا
فعالیت: انجام درس ششم کتاب کار.
تکلیف: نداریم.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: