فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: نیما یوشیج

ریاضی دوم

مدرس: کوچک‌ کپورچالی، معصومه
فعالیت: صفحه های 49 و 59 (مبحث تقارن 4قسمتی )و ربع در ساعت تدریس شد.
تکلیف: پسر خوبم،صفحه 51 کتاب ریاضی را انجام بده.(برای تقارن 4قسمتی هم به خط های تقارن توجه کن) فردا کتاب کار ریاضی همراهت باشد. برای فردا اشکال هندسی مختلف(دایره،مثلث،شش صلعی،5 ضلعی،ذوزنقه،لوزی،مربع و مستطیل را در اندازه ی متوسط از کاغذ رنگی ببر و‌با خودت بیاور)

علوم دوم

مدرس: کوچک‌ کپورچالی، معصومه
فعالیت: انیمیشن فندق به منظور ایجاد انگیزه برای تدریس فصل ششم نمایش داده شد.
تکلیف: برای برنامه مرور ،مرور فصل های 1تا 3علوم درنظر گرفته شده،حتما مرور و تمرین شود.

نگارش دوم

مدرس: کوچک‌ کپورچالی، معصومه
تکلیف: عزیزم صفحه 47 نگارش را انجام بده.

ریاضی دوم

مدرس: کوچک‌ کپورچالی، معصومه
فعالیت: مبحث‌تقارن و نیم در ساعت صفحه های46 و 47تدریس شد.
تکلیف: پسر خوبم با دقت صفحه 48 کتاب را انجام بده.(حتما به خط تقارن توجه کن)

فارسی دوم

مدرس: کوچک‌ کپورچالی، معصومه
فعالیت: روان خوانی تمرین شدو صفحه 44 کتاب تدریس شد. اولیای گرامی به منظور آشنایی دانش آموزان با شغل های مختلف و نقشی که در جامعه دارند در صورت امکان (پدر یا مادر) با ارسال یک ویدئو‌از محل کار ،شغلتان را به صورت مختصر معرفی کنید و تا روز چهارشنبه ارسال کنید.

املا دوم

مدرس: کوچک‌ کپورچالی، معصومه
فعالیت: املای آموزشی(ترقه بازی)از درس های کوشا و‌نوشا دوستان ما گفته شد.

هنر دوم

مدرس: ایروانی، سارا
فعالیت: این جلسه دانش آموزان با استفاده از لوله دستمال کاغذی و کاغذرنگی یک دزد دریایی درست کردند.
تکلیف: لطفا برای جلسه آینده دانش آموزان دفتر نقاشی و مدادرنگی و قیچی و چسب مایع یا ماتیکی همراه داشته باشند. ممنونم

بازی استراتژیک

مدرس: سادات، هلیا
فعالیت: سرعت هماهنگی چشم و دست هماهنگی چشم و پا مهارت های حرکتی پایه بکارگیری حافظه

ریاضی دوم

مدرس: کوچک‌ کپورچالی، معصومه
فعالیت: مباحث ساعت و الگویابی مرور شد و‌نمونه سوال در دفتر تلاش حل شد. با توجه به نزدیک شدن به ارزشیابی نیمسال اول برنامه ای برای مرور دروس در نظر گرفته شده ،لطفا از دانش آموزان بخواهید که مطالب را طبق برنامه تمرین و مرور کنند.
تکلیف: پسرم صفحه 59 کتاب کار ریاضی را انجام بده.

علوم دوم

مدرس: کوچک‌ کپورچالی، معصومه
فعالیت: ازمایش های فصل 5 انجام شد (ازمایش لرزش اجسام و تولید صدا انجام شد و‌با صدای زیر و بم اشنا شدند،و صفحه های43 و 44 کتاب کار انجام شد.

فارسی دوم

مدرس: کوچک‌ کپورچالی، معصومه
فعالیت: درس دوستان ما روخوانی شد و کلمات مهم درس مشخص شد.
تکلیف: پسر خوبم ،درس دوستان ما را روان خوانی کن و از روی کلمه های مهم درس 2بار بنویس. درس های ی1و 2 کتاب فارسی را مرور کن.( همه مطالب شامل واژه سازی ها ،بیاموز و بگو ،مترادف و‌متضادها،املای کلمه ها،و ...تمرین شود.) لطفا فردا کتاب کار فارسی همراه بچه باشد.

سواد مالی

مدرس: منصوری‌آریا، درسا
فعالیت: درس دهم (همراه بانک) تدریس شد. درس قبلی ( دستگاه خودپرداز ) دوره شد. انیمیشن همراه بانک گذاشته شد. با بچه ها راجب اطلاعات همراه بانک و مزایای آن صحبت شد کتاب های بچه ها چک شد.
تکلیف: خواهشمند است فعالیت در منزل درس دهم صفحه 76 و 77 و 78 انجام شود. لطفا در صورت انجام ندادن تکلیف های قبلی آن ها را انجام دهند

زیبانویسی

مدرس: الهی، شیما
فعالیت: درس 9 حرف س تدریس وتمرین شد.
تکلیف: صفحه25دردفتر

ریاضی دوم

مدرس: کوچک‌ کپورچالی، معصومه
فعالیت: کاربرگ مرتبط با مبحث‌الگو ها(یک مرحله ای،دو‌م حله ای)کار شد.
تکلیف: پسر خوبم کاربرگ را انجام‌بده.

فارسی دوم

مدرس: کوچک‌ کپورچالی، معصومه
فعالیت: املا از درس چوپان درست کار گفته شد.
تکلیف: صفحه 54 کتاب کار را انجام‌بده.

نگارش دوم

مدرس: کوچک‌ کپورچالی، معصومه
تکلیف: پسر خوبم،صفحه 46 کتاب نگارش را انجام بده. و کاربرگ فارسی را انجام‌بده(در دفتر تلاشت)

مهارت اجتماعی

مدرس: احمدی زاده، فرزانه
فعالیت: با سلام و وقت بخیر امروز ذر مورد مبحث مکالمه و درجه بندی صدا صحبت کردیم
تکلیف: عزیزان تکلیف ندارید

ریاضی دوم

مدرس: کوچک‌ کپورچالی، معصومه
فعالیت: صفحه های 44 و 45 کتاب(الگویابی دو مرحله ای و اعداد دیجیتال تدریس شد.)
تکلیف: پسر خوبم ویدئوی ارسال شده را ببین و اعداد دیجیتال را با چوب کبریت ،نی یا هر وسیله ای که دوست داری بساز و روی برگه A4 بچسبان. کاربرگ ریاضی را وارد دفتر تلاشت کن و‌انجام بده.

فارسی دوم

مدرس: کوچک‌ کپورچالی، معصومه
فعالیت: صفحه های 52 و‌53 کتاب کار تمرین شد.
تکلیف: صفحه های 52 و 53 را کامل کن و یک صفحه املا از درس های 1تا 5 بنویس و برای املای فردا آماده باش.کلمه های مترادف و‌متضاد درس های 1تا 6 را مرور کن.

شطرنج

مدرس: یوسفی، ژاله
فعالیت: با عرض سلام حضور شما عزیزان .ما امروز اولین جلسه آنلاین را برگزار کردیم.امیدوارم که عزیزانمان لذت برده باشند.امروز ما مروری بر قانون قلعه رفتن ،هدف از قلعه رفتن، طرز قلعه رفتن ، داشتیم، تا شرایط قلعه رفتن را بیان کنیم. ما 5 شرط برای قلعه رفتن داریم. 1_ شاه قبلا حرکت نکرده باشد 2_ رخ قبلا حرکت نکرده باشد 3_ بین شاه و رخ مهره ای نباشد 4_ شاه از مسیر کیش نمی تواند قلعه برود 5_ شاه برای رفع کیش هم نمی تواند قلعه برود.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: