مرتضی رضایی

مرتضی رضایی

متولد کرمانشاه، صبوری زیاد تمرکز بالا و ایجاد انگیزه در دانش‌آموزان از ویژگی‌های مثبت این استاد توانا می‌باشد.

سخن دبیر سخن دبیر

فقط یک چیز می‌تواند رسیدن به یک رویا را ناممکن سازد؛ ترس از شکست

ماه تولد
ماه تولد
خرداد
مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی
دکترا شیمی
سال شروع به کار
سال شروع به کار
1376

ویدئو

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: