بابک اسفندی

بابک اسفندی

متولد تهران، سرعت مناسب در آموزش، دقت کافی و تمرکز بالا همچنین ارتباط صمیمی و عالی با دانش‌آموزان از ویژگی‌های مثبت این دبیر توانا می‌باشد.

سخن دبیر سخن دبیر

اگر تفکراتت را تغییر ندهی هرگز زندگی‌ات تغییر نخواهد کرد، به همین سادگی.

ماه تولد
ماه تولد
آبان
مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی
دکترا شیمی
سال شروع به کار
سال شروع به کار
1388
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: