پیش‌دبستان و دبستان پسرانه نیکان دانش اسلام‌شهر

مقطع: پیش‌دبستان دبستان دوره‌ی اول دبستان دوره‌ی دوم
جنسیت: پسرانه
مدیریت: آقای تقی زاده
هم‌رسانی
مدرسه پیش‌دبستان و دبستان پسرانه نیکان دانش اسلام‌شهر

تصویر

حیاط پیش‌دبستان و دبستان پسرانه نیکان دانش اسلام‌شهر
حیاط
حیاط پیش‌دبستان و دبستان پسرانه نیکان دانش اسلام‌شهر
حیاط
سالن ورودی پیش‌دبستان و دبستان پسرانه نیکان دانش اسلام‌شهر
سالن ورودی
کتابخانه پیش‌دبستان و دبستان پسرانه نیکان دانش اسلام‌شهر
کتابخانه
کتابخانه پیش‌دبستان و دبستان پسرانه نیکان دانش اسلام‌شهر
کتابخانه

تماس

پیش‌شماره: 021
تلفن: 56129064
استان: تهران
شهر: اسلام‌شهر
نشانی: انتهای زرافشان، روبه‌روی تالار تشریفات
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: