فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول پسرانه جمهوری تهران
کلاس: زبان‌انگلیسی سطح 2

زبان انگلیسی همگانی هفتم

مدرس: اسماعیلی، امیر
فعالیت: Different places of the topics were examined and we recognized its spectacular and interesting places. Students discussed the topic of the lesson by attending class
تکلیف: make a list of places in a different part of your country to introduce tourists, write 6 sentences please do the workbook, pages,55,56,

زبان انگلیسی همگانی هفتم

مدرس: اسماعیلی، امیر
فعالیت: We talked about the names of family members and students who participated and commented on it. Students were asked to write about their family members.
تکلیف: Draw your family tree, write a short text about the people in your family please do the workbook, page 53

زبان انگلیسی همگانی هفتم

مدرس: اسماعیلی، امیر
فعالیت: We used objective pronouns to talk about the lessons students take in school. Using numerous examples, students participated in the class and practiced
تکلیف: use object pronouns and simple present to write a school report e.g exrecise4,page 48 workbook please do the workbook, pages 51,52

زبان انگلیسی همگانی هفتم

مدرس: اسماعیلی، امیر
فعالیت: The subject school was discussed and the students commented with their own participation in these discussions. Workbook exercises were also solved.
تکلیف: what is your favorite school subject? why write 6 sentences about it please do the workbook, pages: 49,50

زبان انگلیسی همگانی هفتم

مدرس: اسماعیلی، امیر
فعالیت: We talked about how to say the time in English. Students learned how to say the clock in English by attending and practicing in class. Detailed exercises were provided with this lesson
تکلیف: Write 6 sentences about the sport you are interested in Please do the workbook, page: 48
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: