فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه منیریه تهران
کلاس: شاپرک 2

ریاضی سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: دختران نازنین امروز در ساعت ریاضی صفحه 63 کتاب درسی فارسی تدریس و در کلاس حل شد.
تکلیف: دختر نازنینم متناسب با کاربرگ ارسالی دسته هایی با اعضای دسته 4 بکش و برای هر شکل عبارت مربوط به دسته را هم بنویس. پس از کشیدن هر دسته و اعضای دسته عبارت زیر و الگو را برای هرشکل بنویس. از یک دسته شروع کن تا 10 دسته یک دسته ی 4 تایی می شود 4 2 دسته ی 4 تایی می شود 8 ارمغان هفته شماره 13 را تکمیل نمایید. و مطابق با برنامه مطالعاتی دروس مربوطه پرسیده می شود.

علوم سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: دختران نازنین امروز در ساعت علوم فصل (اول و دوم و سوم) کتاب درسی پرسیده شد.

فارسی سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: امروز در ساعت فارسی درس هشتم کتاب درسی (پیراهن بهشتی) قسمت واژه آموزی، نگاه کن و بگو و بیاموز و بگو گفته شد.
تکلیف: دختران نازنین جملات زیبایی که امروز در کلاس آنلاین برای قسمت بیاموز و بگو در نظر داشتی را در دفتر فارسی وارد کن و آن جملات را کامل کن تا یک بند یا داستان زیبا داشته باشی. 3 کلمه غیر از کلماتی که در کتابت با پیشوند خوش ترکیب شده بود پیدا کن و جمله زیبا بساز.

هدیه‌های آسمان سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: امروز در ساعت هدیه های آسمانی درس نهم ( گفت و گو با خدا) پس از مطالعه کلاسی دانش آموزان از همه پرسیده شد و درس دهم (ماه مهمانی خدا) کامل تدریس شد. درس اول تا 5 هدیه های آسمانی پرسیده شد.
تکلیف: دختران نازنینی که جملات مربوط به صفحه 68 کتاب درسی هدیه های آسمانی را در کلاس تکمیل ننموده اند تا هفته آینده ساعت هدیه های آسمانی تکمیل نمایند.

هنر سوم

مدرس: بلورپارسا، فاطمه
فعالیت: دانش آموز هنرمندم سلام امروز در کلاس هنرمان تکنیک مداد رنگی در طیف های مختلف،ترکیب آنها و کنترل فشار دست را آموختیم.

ریاضی سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: دختران نازنین امروز در ساعت ریاضی دست ورزی مربوط به تعداد دسته و اجزای دسته ها را انجام داده و با علامت ضرب آشنا شدند و نمونه سوالاتی در کلاس حل شد.
تکلیف: دختران نازنین تکلیف مهارتی زیر را در برگه A4 انجام دهید . روی یک برگه A4 یک دایره به شعاع 5 سانتی متر رسم کنید ،سپس دور آن را با قیچی ببرید ، حالا روی آن در مورد این تصویر ارسالی یک داستان(بند) کوتاه و زیبا بنویسید و نقاشی زیبا و مرتبط بکشید . عکس آن را در پرتال قرار دهید و در زمان حضوری به همراه خود بیاورید.

علوم سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: دختران نازنین فردا در ساعت علوم (فصل اول و دوم و سوم) پرسیده می شود. دختران نازنین فردا کتاب درسی فارسی و کتاب درسی هدیه های آسمانی و کتاب درسی ریاضی را به همراه داشته باشید.
تکلیف: دختران نازنین حتما متناسب با برنامه مطالعاتی مباحث را مطالعه نمایید و برای املا ( درس اول تا چهارم) نیز تمرین داشته املا گفته می شود.

هنر سوم

مدرس: بلورپارسا، فاطمه
فعالیت: دانش آموز خوبم سلام لطفاً برای فردا مداد رنگی و کاغذ به همراه داشته باشید

زیبانویسی

مدرس: بلورپارسا، فاطمه
فعالیت: دانش آموز هنرمندم سلام امروز در کلاس زیبا نویسی درس هفتم داده شد و شما دانش آموزان عزیزم همراه با پخش موزیک لذت بخش ، درس هفتم کتاب خطاط شو را کامل کردید

بازی استراتژیک

مدرس: بیک وردی، بهار
فعالیت: درود بر اولیا و دانش آموزان عزیز. امروز یک بادی پرکاشن 3 ضربی همراه یک شعر با احساسات مختلف برای تمرکز و درک احساسات و بیان های مختلف با دانش آموزان تمرین و اجرا گردید. سپس با یک آهنگ 4 ضربی و شمارش 4 تایی با حرکاتی به سمت چپ و راست و ایستادن روی یک پا جهت تعادل و حس هیجان در دانش آموزان بازی و اجرا شد. و درآخر بازی با لیوان (کاپ گیم) و همزمان کشیدن نقاشی برای سرعت عمل و تمرکز و دقت با دانش آموزان تمرین شد.

ریاضی سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: دختران نازنین امروز در ساعت ریاضی دست ورزی مربوط به ضرب و شناخته دسته و اجزای دسته را در کلاس انجام دادند. شروع فصل 4 (ضرب و تقسیم) ضرب همراه با شمارش چند تا چند تا و گفتن عبارت ضرب و دسته های مساوی تمرین شد و روش نمادین سازی صفحه 62 کتاب درسی ریاضی حل مسئله گفته شد . امروز سوالاتی از فصل دو ریاضی با دانش آموزان انجام شد.
تکلیف: دختر نازنینم کاربرگ ارسال شده را در دفترمشق ریاضی خود وارد کرده و با دقت انجام بده، برای جمله سازی از درس علوم هم می توانید کمک بگیرید. دختر نازنینم در صورت غیرحضوری بودن تکالیف امروز و روز شنبه خود را تا ساعت 22 امشب حتما در پرتال بارگذاری نمایید.

علوم سوم

مدرس: اصغری، مهلا
تکلیف: طبق برنامه مطالعاتی برای فردا فصل 1،2،3 مطالعه شود، در صورت غیرحضوری بودن و محیا بودن شرایط از دانش آموزان پرسیده می شود.

هدیه‌های آسمان سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: امروز هدیه های آسمانی درس نهم (گفت و گو با خدا) کامل تدریس شد. سوالات درس هشتم (جشن تکلیف) هدیه های آسمانی از تمام بچه ها پرسیده شد. درس دهم ( ماه مهمانی خدا) هدیه های آسمانی تا صفحه 67 تدریس شد.

مهارت زندگی

مدرس: جوانبخت، عارفه
فعالیت: مبحث رفتار منصفانه تدریس گردید

ریاضی سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: امروز در ساعت ریاضی مسابقه آقا و خانم ریاضی شماره 8 برگزارشد. کتاب کار ریاضی درس چهارم ( تساوی کسرها) صفحه 75 تا 79 در کلاس حل شد. کتاب کار ریاضی درس پنجم (مقایسه کسرها) صفحه 80 تا ابتدای تمرین ها صفحه 82 در کلاس حل شد.
تکلیف: دختران نازنین برای روز دوشنبه مطابق با برنامه مطالعاتی مرور داشته باشید.

علوم سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: دختران نازنین امروز در ساعت علوم فصل هفتم (نور و مشاهده اجسام) توسط دانش آموزان مطالعه و سوال امتیازی پرسیده شد.

فارسی سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: امروز در ساعت فارسی مرور از دروس اول تا چهارم بصورت کتبی در کلاس انجام شد.
تکلیف: دختران نازنین کتاب نگارش صفحه 39، 40 و 41 در منزل تکمیل شود. 5 جمله به زمان حال، 5 جمله به زمان گذشته و 5 جمله به زمان آینده در دفترمشق فارسی نوشته شود. دیکته شب از درس هفتم و هشتم گفته شود.

املا سوم

مدرس: اصغری، مهلا
تکلیف: دختران نازنین روز دوشنبه دفتراملا به همراه داشته و املا از درس هفتم گفته می شود. کتاب هدیه های آسمانی را روز دوشنبه به همراه داشته و در قفسه قرار دهید.

مطالعات اجتماعی سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: امروز در ساعت مطالعات اجتماعی درس دوازدهم (درست مصرف کنیم) تدریس شد. مطالعات فصل اول و دوم پرسیده شد.
تکلیف: دختران نازنین کاربرگ شماره 11 و 12 در منزل تکمیل شود و کارت قدردانی نیز به کسانی که می بایست تقدیم کنید تحویل دهید.
فعالیت: با سلام و احترام باتوجه به اهمیت ارزشیابی نیمسال اول تحصیلی ، دانش آموزان بر اساس برنامه ی مطالعاتی به صورت روزانه لازم است مطالعه و تمرین داشته باشند. در کلاس پرسش و پاسخ و تمرین و تکرار انجام خواهد شد. یادآور می گردد ارزشیابی نیمسال اول از 8 دی ماه لغایت 16 دی ماه می باشد. براساس مصوبه ی آموزش و پرورش به علت ارزشیابی توصیفی ، مدرسه به هیچ عنوان اجازه ی دادن برنامه ی آزمون ها را به صورت مکتوب نداشته و در صورت سوال با واحد آموزش در تماس باشید.

ریاضی سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: دختران نازنین امروز در ساعت ریاضی دست ورزی مربوط به دسته بندی های ضرب را با استفاده از نی و شکلات در کلاس انجام دادن تا با مفهوم تعداد دسته و اجزای دسته آشنا شوند. در بخشی دیگر از ساعت با توجه به برنامه مطالعاتی فصل اول ریاضی بصورت کتبی سنجش شد. آزمون تستی تیمز (ریاضی و علوم) در کلاس برگزار شد. سوالات تیمز دانش آموزان نیز در درس فارسی بارگذاری می شود. اولیا محترم توجه داشته باشید کتاب کار ریاضی،کتاب کار فارسی، نگارش و دفتر املای دختران نازنین حتما توسط شما ملاحظه و امضا شود.

فارسی سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: دختران نازنین امروز در ساعت فارسی کلمات هم معنی و مخالف پری کوچولو در دفترواژه نامه نوشته شد. درس هشتم (پیراهن بهشتی) کتاب درسی فارسی تدریس شد و کلمات مهم املایی و هم معنی این درس و شعر حفظی لحظه ی سبزدعا گفته شد. درست و نادرست و درک مطلب درس هشتم (پیراهن بهشتی) نیز تدریس شد.
تکلیف: ارمغان هفته شماره 12 انجام شود. کتاب کار فارسی درس ششم صفحه 51 و 52 در منزل تکمیل شود.

قرآن سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: امروز در ساعت قرآن نحوه صحیح گرفتن وضو و خواندن یک نماز دو رکعتی توضیح داده شد. فصل دوم تا صفحه 30 در کلاس روخوانی شد.

هنر سوم

مدرس: بلورپارسا، فاطمه
فعالیت: دانش آموز هنرمندم سلام امروز در کلاس هنرمان پروژه یلدا را با کامل کردن رنگ آمیزی به شرح زیر تمام کردیم: برای رنگ آمیزی هر شکل حداقل 2نوع رنگ هم طیف و یا حداکثر 3نوع رنگ انتخاب میکنیم به این ترتیب که در هر خانه یک رنگ می‌زنیم تا جایی که به هر خطی رسیدیم متوقف کنیم(چه خط تصادفی چه خط شکل) برای رنگ زمینه 3نوع رنگ هم طیف انتخاب میکنیم و به همان ترتیب رنگ آمیزی میکنیم ،درآخر 3قسمت از زمینه را بافت دلخواه می‌زنیم(بافت ستاره ای ،خال خالی،چهارخانه ،....)
تکلیف: دانش آموز خوبم لطفاً فعالیت را کامل کرده و روز شنبه با خود بیاورید

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: اجاق، پریسا
فعالیت: صفحه 22 نیاز های گیاهان تدریس شد.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: