فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه منیریه تهران
کلاس: شاپرک 2

ریاضی سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: دختران نازنین امروز در ساعت ریاضی مرورفصل 4 کتاب درسی ریاضی صفحه 76 و 77 در کلاس حل شد. ارمغان هفته شماره 16 در کلاس حل شد.
تکلیف: دختران نازنین کاربرگ ضرب 4 شماره 2 جهت تکمیل به منزل آورده شده فردا هم کاربرگ ضرب شماره 1 و 2 همراهتان باشد. ضرب 9 در دفترمشق ریاضی وارد شود.

علوم سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: امروز در ساعت علوم مروری بر فصل 9 علوم (نیرو همه جا 1) داشته و فصل دهم (نیرو همه جا 2) تا صفحه 78 تدریس شد.

فارسی سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: امروز در ساعت فارسی کتاب درسی فارسی درس یازدهم (نویسنده ی بزرگ) روخوانی و روانخوانی شد. واژه آموزی، بیاموز و بگو و گوش کن و بگو درس یازدهم کتاب درسی فارسی تدریس شد. خواب خلیفه و حکایت راز جعبه کتاب درسی فارسی صفحه 90 تا 92 تدریس شد و کلمات مهم املایی و هم معنی نیز گفته شد.
تکلیف: دختران نازنین کلمات مخالف خواب خلیفه و حکایت (راز جعبه) را در دفترواژه وارد نمایید. برای جلسه آینده فارسی یک حکایت کوتاه به انتخاب خوانده و در کلاس برای دوستانتان تعریف کنید.

مطالعات اجتماعی سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: فصل چهارم مطالعات اجتماعی (دروس 10 تا 13) از تمام دانش اموزان پرسیده شد.

هدیه‌های آسمان سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: جهت یادآوری هدیه های آسمانی (دروس 10 و 11 و 12) پرسیده می شود. به انتخاب خود یکی از پیام های قرآنی کتاب را انتخاب کرده و در یک برگه یا مقوای A4 با خط زیبا نوشته و تزئین کرده و به کلاس بیاورید.

رایانه

مدرس: کشت کار سهی، یاسمن
تکلیف: دخترهای قشنگم با توجه به این که پروژه های پاورپوینت در کلاس و تحت نظارت من انجام می شود؛حتما مرور و تمرین داشته باشید.

مهارت اجتماعی

مدرس: کاظمی، نیره
فعالیت: با سلام و احترام. در این جلسه قانون دوستی آموزش داده شد. عکس ارسال شده در پیوست دانش آموزان در حال اجرای نمایش قوانین نادرست کلاس هستند .

ریاضی سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: دختران نازنین امروز در ساعت ریاضی کتاب کار ریاضی صفحه 107 و 108 در کلاس حل شد. از شنبه طبق برنامه هفتگی درسی تمام کتاب ها و دفترهای قید شده در برنامه هفتگی آورده شود.
تکلیف: دختران نازنین ارمغان هفته شماره 17 تکمیل شده و شنبه به همراه خود بیاورید. کاربرگ ضرب 4 را حل نموده و شنبه به همراه بیاورید.

فارسی سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: امروز در ساعت پایه کلمات هم معنی و کلمات مهم املایی درس یازدهم (نویسنده ی بزرگ) تدریس شد. درست و نادرست و درک مطلب درس یازدهم کتاب درسی فارسی نیز حل شد.
تکلیف: دختران نازنین کلمات مخالف و هم خانواده درس یازدهم را در دفترواژه نامه وارد نمایید. کتاب کار فارسی جهت ملاحظه شما اولیا عزیز و تکمیل نواقص کتاب دانش آموزان به منزل آورده شده ملاحظه و امضا نمایید.

مطالعات اجتماعی سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: جهت یادآوری دختران نازنین شنبه فصل 4 مطالعات اجتماعی (دروس 10 تا 13) پرسیده می شود.

ریاضی سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: امروز دختران نازنین در ساعت پایه کاربرگ های ضرب 3 که به عنوان تکلیف در منزل داده شده بود در کلاس حل شد. کتاب درسی ریاضی تمرین صفحه 75 در کلاس حل شد. کتاب کار ریاضی صفحه 105 و 106 در کلاس حل شد. فردا حتما کتاب درسی فارسی و دفتر واژه نامه و کتاب درسی ریاضی و کتاب کار ریاضی و کتاب قرآن همراهتان باشد.
تکلیف: دختران نازنین ضرب شماره 7 و 8 در دفترمشق ریاضی نوشته شود و کتاب کار ریاضی صفحه 107 و 108 حل شود. شعر حفظی نقاش دنیا فردا پرسیده می شود.

ریاضی سوم

مدرس: اصغری، مهلا
تکلیف: دختران نازنین ضرب شماره 6 در دفتر مشق ریاضی شبیه به ضرب های قبل نوشته شود. کاربرگ ریاضی داده شده نیز تکمیل شود و فردا به همراه بیاورید. دانش آموزانی که امروز دفتر مشق فارسی و کتاب کار علوم را به همراه نداشتند فردا حتما آورده و در قفسه قرار دهند.

فارسی سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: دانش آموزان عزیز فردا کتاب درسی و کتاب کار ریاضی را به همراه داشته باشید. برای اجرای سیرک واشری (هفته ملی علوم) حتما خط کش فلزی 30 سانتی متری به همراه داشته باشید.

مطالعات اجتماعی سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: دختران نازنین امروز در ساعت پایه مطالعات اجتماعی فصل پنجم درس 14 و 15 تدریس شد.
تکلیف: دختران نازنین برای هفته آینده شنبه فصل 4 مطالعات اجتماعی (دروس 10 تا 13) پرسیده می شود.

هدیه‌های آسمان سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: دختران نازنین امروز در ساعت پایه هدیه های آسمانی درس دوازدهم (سخن آسمانی) تدریس شد.
تکلیف: برای روز یکشنبه هفته آینده هدیه های آسمانی (دروس 10 و 11 و 12) پرسیده می شود. برای روز یکشنبه هفته آینده به انتخاب خود یکی از پیام های قرآنی کتاب را انتخاب کرده و در یک برگه یا مقوای A4 با خط زیبا نوشته و تزئین کرده و به کلاس بیاورید.

علوم سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: دختران نازنین کتاب کار علوم فصل نهم صفحه 86 سوال 2 تکمیل شود. فردا حتما کتاب کار علوم را آورده و در قفسه قرار دهید. فردا یک عدد میوه به دلخواه برای کافه سلامت و چسب رازی متوسط حتما همراهتان باشد.

فارسی سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: دختران نازنین امروز در ساعت پایه کتاب کار فارسی درس دهم (یار مهربان) توسط دانش آموزان کامل در کلاس حل شد. درس یازدهم (نویسنده بزرگ) کتاب فارسی تدریس شد و متن درس روخوانی شد و کلمات هم معنی مشخص شد. دختران نازنین فردا کتاب درسی هدیه های آسمانی و مطالعات اجتماعی را به همراه بیاورید.
تکلیف: دختران نازنینی که تصاویر مربوط به غلط های املایی خود را با خمیربازی هنوز ارسال نکردن فقط امروز را فرصت دارند. با 5 کلمه از درس دهم (یار مهربان) به دلخواه در دفتر فارسی جمله بساز سپس برای کلمات انتخاب شده ضرب بنویس(تعداد حروف کلمه تعداد دسته و نقطه های کلمه اعضای دسته می باشد.) و برای هریک از ضرب ها تقسیم آن را نیز بنویس.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: