فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه منیریه تهران
کلاس: شاپرک 2

ریاضی سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: دختران نازنین امروز کتاب درسی ریاضی صفحه 105 و 106 و 107 در کلاس پاسخ داده شد. فردا حتما کتاب درسی و کتاب کار ریاضی همراهتان باشد. کاربرگ ها حتما همراهتان باشد.
تکلیف: دختران نازنین تمرین صفحه 108 کتاب درسی ریاضی حتما تکمیل شود. کاربرگ های ضرب 6 تا 9 و 1 که به تعدادی از دانش آموزان داده شده برای روز چهارشنبه تکمیل شود. ضرب حتما تمرین و تکرار شود.

علوم سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: امروز در یکی از ساعت ها فصل دوازدهم و سیزدهم کتاب درسی علوم کامل توضیح داده شد. کتاب درسی علوم فصل دوازدهم کامل تدریس و فصل سیزدهم تا صفحه 112 گفته شد. دختران نازنین حتما کتاب کار علوم و کتاب درسی فردا همراهتان باشد.
تکلیف: علوم حتما مطالعه داشته باشید.

فارسی سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: دختران عزیز امروز در ساعت فارسی کلمات هم معنی و مخالف و هم خانواده درس 14 و 15 از تمام دانش آموزان پرسیده شد.
تکلیف: حتما دیکته شب نوشته شود. معنی شعر درس 15 کتاب درسی فارسی هم مطالعه شود.

ورزش سوم

مدرس: بهرامی، فاطمه
فعالیت: باسلام امروز دخترای گلمان: مسابقه نهایی«دو سرعت» و مسابقه« پرش طول» را دادند. برای هفته ی آینده در حد آشنایی با قوانین فوتسال و تفاوتش با فوتبال چیست ،مطالعه کنند. سپاس از توجه ی شما به سلامتی دخترای گلمان

ریاضی سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: امروز در ساعت ریاضی کتاب درسی صفحه 102 و 103 و 104 در کلاس انجام شد. دختران عزیز حتما کتاب درسی ریاضی و کاربرگ های ریاضی روز دوشنبه (فردا) همراهتان باشد.
تکلیف: دختران نازنین تمرین صفحه 105 کتاب درسی کامل در منزل حل شود. کاربرگ محیط و مساحتی که روز شنبه تحویل داده شده بود و زمانش برای روز دوشنبه مشخص شده بود پاسخ داده شود.

علوم سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: دختران نازنین امروز در ساعت علوم کتاب درسی تا صفحه 108 در کلاس تدریس شد.(ماهی ها و دوزیستان) دختران عزیز فردا حتما کتاب درسی علوم همراهتان باشد.

فارسی سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: جهت یادآوری کلمات هم معنی و مخالف و هم خانواده درس 14 و 15 کتاب درسی فارسی پرسیده می شود. معنی شعر درس 15 نیز پرسیده می شود.

هدیه‌های آسمان سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: امروز در ساعت هدیه های آسمانی درس پانزدهم از تمامی دانش آموزان پرسیده شد. درس هفدهم نیز تدریس شد. حتما کتاب هدیه های آسمانی و مطالعات اجتماعی این هفته به مدرسه آورده شود و در قفسه باشد.
تکلیف: هدیه های آسمانی حتما درس 16 و 17 مطالعه شود.(پرسیده می شود.) با خانواده درس 17 کتاب هدیه های آسمانی انجام شود.

سواد مالی

مدرس: جانباز، هانیه
فعالیت: درس پانزدهم، لوگو تدریس شد.

رایانه

مدرس: کشت کار سهی، یاسمن
فعالیت: آموزش قسمت Timing (Start/Duration/Delay) در سربرگ انیمیشن انجام شد.
تکلیف: مرور و تمرین انجام شود.

شطرنج

مدرس: عطار، آلی لا
فعالیت: آموزش قلعه کوچک و بزرگ، شرایط قلعه رفتن ، بازی، بررسی تکالیف
تکلیف: تا صفحه 28 کتاب حل شود
فعالیت: با سلام دخترهای گلی که هنوز با کارتهای امتیازشان از کمد جوایز ،جایزه دریافت نکردند ،این هفته در زنگهای تفریح به خانم شریفی مراجعه کرده و جوایزشان را دریافت کنند.

ریاضی سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: دختران نازنین امروز در ساعت ریاضی کتاب درسی ریاضی مقایسه عددها صفحه 100 و 101 در کلاس تدریس شد. کاربرگ های مربوط به مساحت در کلاس حل شد. ارمغان هفته شماره 20 و 21 در کلاس حل شد.
تکلیف: دختران نازنین کاربرگ های محیط و مساحت پاسخ داده و فردا حتما کاربرگ ها را به همراه داشته باشید. تمرین صفحه 102 کتاب درسی ریاضی نیز تکمیل شود.

علوم سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: دختران نازنین امروز در ساعت علوم فیلم فندق مربوط به فصل 12 مشاهده شد و ویژگی ماهی ها و دوزیستان در کلاس تدریس شد.
تکلیف: دختران نازنین برچسب های حیواناتتان همراهتان باشد.

فارسی سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: امروز در ساعت فارسی کلمات مخالف و هم خانواده درس پانزدهم گفته شد. واژه آموزی درس 15 تدریس شد.
تکلیف: لغات درس 14 و 15 و معنی شعر درس 15 کتاب درسی فارسی روز دوشنبه پرسیده می شود. شعرحفظی وطن شنبه پرسیده می شود.

مطالعات اجتماعی سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: امروز در ساعت مطالعات اجتماعی درس 18 کامل تدریس شد و درس 19 تا صفحه 77 تدریس شد.
تکلیف: هفته ی آینده درس 18 و 19 پرسیده می شود.

ورزش سوم

مدرس: بهرامی، فاطمه
فعالیت: با سلام لطفا توجه بفرمایید روز دوشنبه مورخ 30 بهمن ماه،اخرین روز مسابقه «دو سرعت» را دارند. لطفا کفش مناسب بپوشند و همراهشون تغذیه سالم باشد. سپاس از توجه و همکاری شما

مهارت اجتماعی

مدرس: کاظمی، نیره
فعالیت: با سلام و عرض ادب . در این جلسه قوانین احترام به دوست آموزش داده شد و همچنین اتیکت سرویس بهداشتی دوره شد. عکس ارسال شده در پیوست دانش آموزان در حال کشیدن قلب برای دوست صمیمی خود هستند .

ریاضی سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: دختران نازنین امروز در ساعت ریاضی کتاب کار ریاضی مبحث مساحت کامل در کلاس حل شد. امروز فصل ششم (جمع و تفریق) صفحه 98 و 99 کتاب درسی ریاضی تدریس شد.
تکلیف: حتما ضرب تمرین و تکرار شود. ارمغان شماره 21 شنبه تکمیل شده به همراه داشته باشید. کاربرگ های ضرب، محیط و مساحت داده شده تکمیل شود و شنبه به همراه داشته باشید.

علوم سوم

مدرس: اصغری، مهلا
تکلیف: دختران نازنین برای روز شنبه برچسب هایی از انواع حیوانات (ماهی ها، دوزیستان، خزندگان، پرندگان و پستانداران) تهیه کرده و شنبه به همراه داشته باشید.

فارسی سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: امروز در ساعت فارسی کتاب نگارش درس 14 در کلاس حل شد. کتاب درسی فارسی متن درس 15 (دریا) در کلاس خوانده و معنی شد و کلمات هم معنی و کلمات مهم املایی نیز گفته شد و در دفترواژه نامه وارد شد. درست و نادرست و درک مطلب درس 15 نیز در کلاس پاسخ داده شد.
تکلیف: دیکته شب حتما نوشته شود.

املا سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: امروز در یکی از ساعت ها املا از درس 14 گفته شد.

هدیه‌های آسمان سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: امروز هدیه های آسمانی درس 15 و 16 تدریس شد.
تکلیف: هفته آینده درس 15 و 16 پرسیده می شود. با خانواده درس 15 و درس 16 کتاب هدیه های آسمانی برای هفته آینده انجام شود.

قرآن سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: امروز در ساعت قرآن از صفحه 50 تا 53 در کلاس روخوانی شد. خواندن نماز دو رکعتی نیز در کلاس انجام شد.
تکلیف: دختران نازنین برای هفته آینده حتما سوره مائده و جمعه در منزل روخوانی شود. خواندن نماز دو رکعتی و وضو گرفتن نیز در منزل انجام شود.

هنر سوم

مدرس: بلورپارسا، فاطمه
فعالیت: دانش آموز هنرمندم سلام امروز در کلاس هنرمان با رنگ هایی که حس گرمارا به مخاطب انتقال می‌دهند آشنا شدیم : قرمز زرد نارنجی بنفش مایل به قرمز سبز مایل به زرد و در ادامه تصویر سازی خلاقه خود را تماما با رنگ های گرم رنگ آمیزی کردید و در نهایت یک صفحه گرم را به دست آوردیم به یاد داشته باشید برای تشخیص گرم یا سرد بودن رنگ ها به تشکیل دهنده انها باید توجه کرد.

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: اجاق، پریسا
فعالیت: مبحث هرم غذایی دوره شد.

ریاضی سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: امروز در ساعت ریاضی کتاب درسی ریاضی مرور فصل صفحه 94 تا 96 در کلاس انجام شد. کتاب کار ریاضی صفحه 128 و 129 در کلاس انجام شد. حتما کتاب کار ریاضی فردا همراهتان باشد.
تکلیف: دختران نازنین نمونه سوال بارگذاری شده را در دفترمشق ریاضی وارد نموده و حل کنید و فردا حتما به همراه داشته باشید. ضرب حتما تمرین و تکرار شود.

علوم سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: امروز در ساعت علوم فصل یازدهم از تعدادی از دانش آموزان پرسیده شد.

فارسی سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: امروز در ساعت فارسی درس چهاردهم (ایران آباد) روخوانی و روانخوانی از همه پرسیده شد. کلمات هم معنی و مخالف و هم خانواده درس چهاردهم در تعدادی از بچه ها پرسیده شد. کتاب کار فارسی در چهاردهم در کلاس حل شد. کتاب کار فارسی و کتاب نگارش فردا به همراه داشته باشید.
تکلیف: دخترانی که کتاب کار فارسی را تکمیل نکردن فردا کامل شده به همراه داشته باشند. کتاب نگارش درس چهاردهم صفحه 80 و 81 و 82 در منزل تکمیل شود.

املا سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: فردا املا از درس 12 و 14 گفته خواهد شد حتما دفتراملا به همراه داشته باشید.
تکلیف: دیکته شب یک صفحه نوشته شود.

هدیه‌های آسمان سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: کتاب هدیه های آسمانی حتما به همراه داشته باشید.

قرآن سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: حتما قرآن تمرین شود.

زیبانویسی

مدرس: بلورپارسا، فاطمه
فعالیت: دانش آموز هنرمندم سلام امروز درس ه دوچشم و ق تدریس شد.

بازی استراتژیک

مدرس: بیک وردی، بهار
فعالیت: درود بر والدین و دانش آموزان عزیز.امروز با لیوان (کاپ گیم) جهت هیجان و فعالیت بدنی به صورت دویدن و ایست و تشخیص رنگ و سرعت عمل و تقویت عصب و عضله با دانش آموزان بازی شد.

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: اجاق، پریسا
فعالیت: دوره یونیت 1 انجام شد.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: