فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40111

فیزیک دوازدهم تجربی

مدرس: کرابی، وحید
فعالیت: تدریس فصل 2 دوازدهم تا ابتدای نیروی اصطکاک
تکلیف: مطالعه ی جزوه و حل تست های (زوج) حل نشده

زیست‌شناسی دوازدهم

مدرس: کبیری راد، امیر
فعالیت: مطالعه قصل2 زیست یازدهم مطالعه فصل1 زیست دوازدهم مرور فصل1 زیست یازدهم
تکلیف: حل تستهای فصل1و2 یازدهم حل تستهای فصل1 دوازدهم

فارسی دوازدهم

مدرس: بیتانه، محمدجواد
فعالیت: تحلیل تست های آزمون جامع علوی و تدریس درس دوم
تکلیف: حل تشریحی تست های درس دوم از کتاب جامع علوی

ریاضی دوازدهم تجربی

مدرس: نوری، پیام
فعالیت: رفع اشکال و حل تست
تکلیف: تستهای فصل اول کتاب همراه دوازدهم علوی حل شود

عربی دوازدهم

مدرس: پاسکه، صادق
تکلیف: عربی دهم درس 3و4 از خیلی سبز 80تا

زیست‌شناسی دوازدهم

مدرس: کبیری راد، امیر
فعالیت: مطالعه فصل1و2 زیست یازدهم
تکلیف: حل تستهای فصل1 زیست یازدهم

شیمی دوازدهم

مدرس: نوذری نژاد، نوذر
تکلیف: کتاب انلاین علوی شیمی3 فصل اول سوالات 83تا107 و 119تا130

فیزیک دوازدهم تجربی

مدرس: کرابی، وحید
فعالیت: تدریس فصل 2 دوازدهم تا انتهای قانون سوم نیوتون
تکلیف: مطالعه فصل 2 و حل تست 10 الی 30 فصل 2 دوازدهم کتاب علوی

دین و زندگی دوازدهم

مدرس: آخوندی، علی اکبر
تکلیف: تست های درس 2 دوازدهم کتاب علوی

شیمی دوازدهم

مدرس: نوذری نژاد، نوذر
فعالیت: مطالعه فصل 1دوازدهم مبحث تدریس شده

ریاضی دوازدهم تجربی

مدرس: نوری، پیام
فعالیت: تدریس دنباله
تکلیف: دنباله هندسی تکلیف Hw4 تو گروه واتس اپ هست
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: