فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40161

فارسی دهم

مدرس: نراقی، سعید
فعالیت: تدریس تا اخر درس 9 فارسی و 4 نگارش
تکلیف: 20 تست از درس 9 وارسال تصاویر درس 9 به همراه دو انشای درس نگارش

فناوری اطلاعات

مدرس: شهسواری، ابوالقاسم
فعالیت: آموزش html , css پیشرفته
تکلیف: انجام پروژه از مباحث تدریس شده جدید و گذشته

شیمی دهم

مدرس: افشارپور، رامین
تکلیف: پاسخ مسائل پی دی اف را تا روز چهارشنبه 24 /9 ارسال کنید

فناوری اطلاعات

مدرس: شهسواری، ابوالقاسم
فعالیت: آموزش پیشرفته HTML , CSS
تکلیف: تمرین و انجام پروژه از مباحث تدریس شده

عربی دهم

مدرس: بصیرتی، محمد
فعالیت: زنگ اول : حغظ لغات درس 4 / تکمیل ترجمه متن درس 4 / بررسی افعال و دو فعل لتعارفوا و لاتفرقوا / حل سوالات بعد از متن / دوره 4 باب درس 4 با مثال / ترجمه حوار درس 4 / زنگ دوم : حل کل تمارین 1 تا 6 / حل انوار القرآن درس 4 / * اتمام درس 4 *
تکلیف: تکلیف مطالعه ای : تسلط و تثبیت 8 باب ثلاثی مزید تکلیف نوشتاری : حل جدول صفحه 30 و 31 جزوه دهم موارد 1 تا 80

هندسه‌ی دهم

مدرس: سلمانی، مهدی
فعالیت: تمرین های صفحه 42 و 43 و 48 و 49 کتاب درسی حل شد.

فناوری اطلاعات

مدرس: شهسواری، ابوالقاسم
فعالیت: تدریس css و تگهای وابسته به آن، ترکیب کدهای css و html
تکلیف: انجام پروژه کامل از بخش های تدریس شده تا به الان
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: