فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40161

عربی دهم

مدرس: بصیرتی، محمد
فعالیت: دو زنگ : تحلیل کامل و بررسی نکات تست های آزمون 20 اسفند پیشروی 6 / ترجمه متن درس 7 و حل سوالات بعد از متن /

عربی دهم

مدرس: بصیرتی، محمد
فعالیت: دو زنگ : تدریس قواعد درس 6 مبحث مجهول / حل اختبر نفسک درس 6 /ترجمه حوار / حل تمارین 1 تا 4 درس 6 / انوار موند
تکلیف: تکلیف خواندنی : حفظ لغات درس 5 و 6 / بررسی دو متن درس 5 و 6 / تسلط بر تمارین درس 5 و 6 / تکلیف نوشتنی : پیدا کردن فعل های مجهول از ابتدا تا انتهای درس 6 (متن و تمارین کامل )

هندسه‌ی دهم

مدرس: سلمانی، مهدی
فعالیت: کتاب همراه تا سوال 133 صفحه 139 حل شد.

فیزیک دهم ریاضی

مدرس: طالب، محمد
فعالیت: حل تمرین تا ابتدای روش های انتقال گرما تمام شد+تدریس روش های انتقال گرما
تکلیف: کتاب تست همراه علوی فصل 4 از سوال 1 تا 166 مضارب 4 و تمرین 7 کتاب کار ص 179 تا 181

عربی دهم

مدرس: بصیرتی، محمد
فعالیت: حفظ لغات درس 6 / ترجمه متن درس 6 / حل سوالات بعد از متن / تدریس قواعد فعل مجهول / حل اختبر نفسک / حل تمرین 1 و 2 درس 6 /
تکلیف: حل تمارین 3 و 4 درس 6 / حل انوار القرآن درس 6

هندسه‌ی دهم

مدرس: سلمانی، مهدی
فعالیت: تمرین های صفحه 72 و 73 کتاب درسی حل شد.

فیزیک دهم ریاضی

مدرس: طالب، محمد
فعالیت: حل تمرین از مبحث تغییر حالت های ماده + تدریس تعادل گرمایی با تغییر فاز (تدریس تا ابتدای روش های انتقال گرما)
تکلیف: تمرین 5 و تمرین 6 از کتاب کار سوالات باقی مانده حل شود
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: