فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40161

فارسی دهم

مدرس: نراقی، سعید
فعالیت: تدریس تا اخر درس 9 فارسی و 4 نگارش
تکلیف: 20 تست از درس 9 وارسال تصاویر درس 9 به همراه دو انشای درس نگارش

فناوری اطلاعات

مدرس: شهسواری، ابوالقاسم
فعالیت: آموزش html , css پیشرفته
تکلیف: انجام پروژه از مباحث تدریس شده جدید و گذشته

شیمی دهم

مدرس: افشارپور، رامین
تکلیف: پاسخ مسائل پی دی اف را تا روز چهارشنبه 24 /9 ارسال کنید
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: