مژگان مقدسی

مژگان مقدسی

متولد تهران، تمرکز بالا دقت بسیار و خلاقیت در تدریس از ویژگی‌های مثبت این استاد عزیز می‌باشد.

سخن دبیر سخن دبیر

هیچ وقت دیر نیست برای این که چیزی بشوی که می‌توانستی باشی.

ماه تولد
ماه تولد
دی
مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی
کارشناسی شیمی
سال شروع به کار
سال شروع به کار
1375
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: