محمد پیش دست

محمد پیش دست

متولد تهران، انرژی زیاد، جدیت بالا در کار، تمرکز بالا و سرعت مناسب در تدریس از ویژگی های مثبت این دبیر فعال و توانا می‌باشد.

سخن دبیر سخن دبیر

اگر ناخودآگاه فکر کنی که بردن مسابقه حقت نیست، می‌بازی

ماه تولد
ماه تولد
فروردین
مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی
کارشناسی مهندسی صنایع
سال شروع به کار
سال شروع به کار
1392
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: