فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40111

شیمی دوازدهم

مدرس: نوذری نژاد، نوذر
تکلیف: فصل2دوازدهم کتاب انلاین علوی سوالات 63تا اخر97

فیزیک دوازدهم تجربی

مدرس: کرابی، وحید
تکلیف: تست 1تا 50 فصل یک یازدهم کتاب کار علوی

زیست‌شناسی دوازدهم

مدرس: کبیری راد، امیر
فعالیت: مرور و مطالعه زیست3 فصل1(گفتار3) فصل2 و فصل3(گفتار1) مرور و مطالعه زیست1 فصل3و4
تکلیف: نوشتن انواع ژنوتیپ و فنوتیپ مربوط به بیماری هموفیلی در فرزندان در 6 حالت ممکن برای والدین

فارسی دوازدهم

مدرس: بیتانه، محمدجواد
فعالیت: تدریس درس ششم دوازدهم
تکلیف: سوالات مضرب 3 درس 3 و 5 دوازدهم از کتاب مهر و ماه +تست های قرابت معنایی،قسمت درس به درس در انتهای کتاب قرابت نشر الگو درس 2 و 3 و 5

ریاضی دوازدهم تجربی

مدرس: نوری، پیام
فعالیت: اتمام مثلثات پایه و دوازدهم
تکلیف: حل تمارین مثلثات یازدهم و دوازدهم

زبان انگلیسی دوازدهم

مدرس: معتمدی، کامران
تکلیف: 60 تست از درس 3 پایه 10

شیمی دوازدهم

مدرس: نوذری نژاد، نوذر
تکلیف: فصل دوم دوازدهم کتاب انلاین علوی سوالات21تااخر61بجز27و35و38و41و47و48

ریاضی دوازدهم تجربی

مدرس: نوری، پیام
فعالیت: مرور نکات و روابط مثلثاتی + حل تست
تکلیف: حل تمارین ص 48 کتاب درسی
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: