فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40111

فیزیک دوازدهم تجربی

مدرس: کرابی، وحید
فعالیت: حل تست های فصل 1 و 2 دهم + فصل 1 دوازدهم
تکلیف: حل تکالیفی که روز یکشبه تعریف شد.

زیست‌شناسی دوازدهم

مدرس: کبیری راد، امیر
فعالیت: مرور مطالب آزمون جمعه تا روز جمعه تحلیل آزمون در عصر جمعه مطالعه فصل1 یازدهم
تکلیف: حل تستهای گفتار3 فصل1 دوازدهم از روی کتاب همراه علوی

فارسی دوازدهم

مدرس: بیتانه، محمدجواد
فعالیت: حل تست و بررسی و مرور نکات گفته شده جهت کسب آمادگی بیشتر در آزمون
تکلیف: تحلیل تست های آزمون هفتگی روز چهارشنبه و آزمون دوره ای علوی روز جمعه

عربی دوازدهم

مدرس: پاسکه، صادق
تکلیف: 30 تست ترجمه . 40 تست درس عدد و درس اول دوازدهم

زیست‌شناسی دوازدهم

مدرس: کبیری راد، امیر
فعالیت: مرور مباحث مربوط به آزمون جمعه فصل1و2 زیست دهم فصل1 زیست دوازدهم گفتار 1و2
تکلیف: حل تستهای مربوط به آزمون گزینه2 حل تستهای کتاب همراه علوی

شیمی دوازدهم

مدرس: نوذری نژاد، نوذر
تکلیف: کتاب انلاین علوی فصل 1 دوازدهم سوالات44تا82

فیزیک دوازدهم تجربی

مدرس: کرابی، وحید
فعالیت: حل نمونه سوال فصل 1 دوازدهم
تکلیف: تست های مضارب 3 فصل 1 و 2 سال دهم کتاب علوی

شیمی دوازدهم

مدرس: نوذری نژاد، نوذر
فعالیت: تدریس دوازدهم ص 13 به بعد
تکلیف: یکشنبه اعلام می شد

ریاضی دوازدهم تجربی

مدرس: نوری، پیام
فعالیت: تدریس پایه مبحث دنباله ها
تکلیف: دهم دنباله حسابی تکلیف Hw1,2,3
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: