فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40111

عربی دوازدهم

مدرس: پاسکه، صادق
تکلیف: سلام تکلیف عربی حل تست های ارسال شده با حل تست های جزوه و حداقل 40 تست از درس پنجم دهم

زیست‌شناسی دوازدهم

مدرس: کبیری راد، امیر
تکلیف: مطالعه فصل دوم دوازدهم از ابتدا تا اخر و نکات جزوه وارد شود چهارشنبه هم پرسش کلاسی

زبان انگلیسی دوازدهم

مدرس: معتمدی، کامران

شیمی دوازدهم

مدرس: نوذری نژاد، نوذر
تکلیف: کتاب انلاین علوی فصل1 دوازدهم سوالات204تا215-وسوالات218-219-220وسوال223تا227وفصل2 دوازدهم سوالات 1تا14 و سوالات17-18-19

فیزیک دوازدهم تجربی

مدرس: کرابی، وحید
فعالیت: اتمام فصل 2 دوازدهم
تکلیف: سوالات زوج فصل 2 کتاب علوی از تست 30 الی 145

دین و زندگی دوازدهم

مدرس: آخوندی، علی اکبر
تکلیف: تست های درس 3 دوازدهم کتاب علوی

شیمی دوازدهم

مدرس: نوذری نژاد، نوذر
فعالیت: مطالعه درس تدریس شده

فارسی دوازدهم

مدرس: بیتانه، محمدجواد
فعالیت: تدریس درس 5 و روانخوانی
تکلیف: حل تشریحی تست های درس 5 از کتاب علوی

ریاضی دوازدهم تجربی

مدرس: نوری، پیام
فعالیت: یادزهم درس 1و2 مثلثات
تکلیف: از علوی ادامه تستهای مثلثات مبحث سال یازدهم تستها رو از همراه علوی حل کنید

عربی دوازدهم

مدرس: پاسکه، صادق
تکلیف: تستهای درس 1 دوازدهم از خیلی سبز تکمیل شود هرکس ندارد از دوستش تهیه کند ، عکس سوالات را دریافت کند حل نماید تا کتاب از مدرسه به دست وی رسد

زیست‌شناسی دوازدهم

مدرس: کبیری راد، امیر
تکلیف: حل تستهای گزینه2
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: