فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40161

عربی دهم

مدرس: بصیرتی، محمد
فعالیت: زنگ اول : بررسی تکالیف ننوشته ها / شروع تمرین اول درس 1 دو مورد / تدریس ساخت فعل امر و نهی و مضارع منفی با مثال / شیوه ترجمه امر و نهی و مضارع منفی زنگ دوم : تکمیل تمرین اول / نکته ترجمه ای افعال / تحلیل 4 تست از کتاب همراه علوی
تکلیف: تست زنی وتحلیل تشریحی آزمون پایانی درس 1 ص 24 و 25 از کتاب همراه علوی / نکته : 1.به پاسخنامه در حین تست زنی و تحلیل کار نداشته باشید 2.بعد از تست زنی حتما تحلیل تشریحی هر تست را بنویسید یعنی باید بنویسید که علت رد گزینه هاتون چی بوده که به جواب رسیدید... دقت کنید صرفاً اعلام گزینه جواب ،فایده ای ندارد و عدم ارائه براتون ثبت خواهد شد ممنونم

فارسی دهم

مدرس: نراقی، سعید
فعالیت: موارد ذکر شده از ابتدای سال تحصیلی می باشد تدریس درس ستایش تدریس درس چشمه تدریس آرایه های ادبی تدریس دستور
تکلیف: تست کتاب علوی درس 1 از شماره 1 الی 45 انجام شود تصویر مطالب نوشته شده در کتاب به همراه تستها ارسال گردد

نگارش دهم

مدرس: نراقی، سعید
فعالیت: تدریس درس اول
تکلیف: نوشتن 3 متن حکایت نگاریو انشا

هندسه‌ی دهم

مدرس: سلمانی، مهدی
فعالیت: تدریس مباحث همرسی و نامساوی درمثلث
تکلیف: تمرین صفحه 26 و 27 کتاب درسی

عکاسی

مدرس: نیک‌فر، محمدابراهیم
فعالیت: عکاسی HDR عکاسی Panorama عکاسی ضدنور یا سیلوئت استفاده از اپلیکیشن Snappseed
تکلیف: 1 عدد عکس HDR 1 عدد عکس پانوراما PANORAMA عکس تکلیف جلسه قبل هم بارگذاری شود. با سپاس

فیزیک دهم ریاضی

مدرس: طالب، محمد
فعالیت: فعالیت انجام شده در کلاس: حل تمرین 1 و 2 شماره های زوج از فصل 2 کتاب کار ، تا ابتدای فشار- حل تست های کتاب علوی فصل 1 مبحث چگالی- حل نمونه آزمون تستی پارسال
تکلیف: تست های 83 تا پایان 101 از فصل 1 کتاب علوی به جز سوال 96 و تست های 1 تا پایان 33 از فصل 2 کتاب علوی- فایل کتاب علوی در کانال مدرسه موجود است- فایل آزمون تستی پارسال با پاسخ های کلاس پیوست است

مهارت زندگی

مدرس: قدرتی شهیدی، مهدی
فعالیت: موارد زیر تدریس شد: هیجان های اصلی تاثیر هیجان ها در مسیر زندگی پخش ویدئو در رابطه با هیجان خشم بررسی تجربه های دانش آموزان در رابطه با هیجان ها

شیمی دهم

مدرس: افشارپور، رامین

فناوری اطلاعات

مدرس: شهسواری، ابوالقاسم
فعالیت: آموزش کدنویسی html
تکلیف: تمرین کدهای تدریس شده امروز

فیزیک دهم ریاضی

مدرس: طالب، محمد
فعالیت: فعالیت انجام شده در کلاس حل تمرین 1 و 2 از فصل 2 کتاب کار شماره های فرد تدریس فشار تا ص 46 کتاب کار
تکلیف: تمرین 3 از فصل 2 کتاب کار سوالات 30 تا پایان 38 فایل کلاس و تمرین 3 کتاب کار پیوست است مهلت ارسال تا دو شنبه 19 مهر 1400 ساعت 24

دین و زندگی دهم

مدرس: پاشا، محمد
فعالیت: تدریس درس اول تا انتهای تدبر
تکلیف: تحلیل تست های درس اول با پاسخ تشریحی

زبان انگلیسی دهم

مدرس: وثوق، مرتضی
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: