فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40161

فارسی دهم

مدرس: نراقی، سعید
فعالیت: تدریس درس 9 موارد دستوری درس 9 نگارش درس 3
تکلیف: عکس از صفحات تدریس شده تکلیف نگارش و تست درس 6و7 از 25 تا49

عربی دهم

مدرس: بصیرتی، محمد
فعالیت: زنگ اول : تدریس باب های درس 4 / تمرین و مثال / حل اختبر نفسک درس 4 / حل 3 جمله از تمرین 5 درس 4/ زنگ دوم : تدریس و روش تشخیص لازم و متعدی / نکته تجزیه فعل ها (5 مورد ) / حل تمرین 5 و 6 درس 4 با توضیحات کامل افعال / ترجمه نیمی از متن درس 4
تکلیف: تکلیف مطالعه ای : حفظ کردن 8 باب ثلاثی مزید یعنی دو جدول درس 3 و 4 به همراه مثال تکلیف نوشتاری : حل تمارین 5 و 6 درس 4 / نوشتن 7 مورد توضیحات برای هر فعل تمرین 6 ( نکته 7 مورد بارگذاری خواهد شد ) دقت کنید که تمرین 6 دارای 6 مورد است که هر مورد 3 فعل دارد که میشه 18 فعل و باید برای هر فعل ، 7 موضوع را توضیح دهید.

فارسی دهم

مدرس: نراقی، سعید
فعالیت: تدریس درس جدید (سفر به بصره) نکات دستوری درس 8
تکلیف: 25 تست از درس 7 همراه با تصاویر مطالب نوشته شده درس 8 ارسال تصاویر سوالات درس نگارش

هندسه‌ی دهم

مدرس: سلمانی، مهدی
فعالیت: تشابه تدریس شد ومثال های مربوطه حل شد
تکلیف: تمرین صفحه 42 و 43 و 48 و49 کتاب درسی

فیزیک دهم ریاضی

مدرس: طالب، محمد
فعالیت: فعالیت کلاسی: کلاس حضوری-ادامه تدریس و حل مثال از انرژی پتانسیل گرانشی تا پایان ص 103 کتاب کار- حل سوالات تکلیف از تمرین 6 ( 92 تا 98) - تدریس انرژی مکانیکی به طور کامل با حل سوالات منتخب از کتاب کار
تکلیف: تمرین 6 از کتاب کار سوالات 103 تا 108 + سوال 110- تمرین 7 از کتاب کار شماره های زوج از کتاب کار=سیمی

شیمی دهم

مدرس: افشارپور، رامین
تکلیف: فایل pdf زیر را در طول هفته حل کنید

فناوری اطلاعات

مدرس: شهسواری، ابوالقاسم
فعالیت: آموزش css- آموزش visual studio code
تکلیف: انجام پروژه از دروس تدریس شده

فیزیک دهم ریاضی

مدرس: طالب، محمد
فعالیت: فعالیت کلاسی: حل انتخابی از تمرین 71 تا 84 کتاب کار (قضیه کار و انرژی جنبشی)- نمودار سرعت-زمان-تدریس انرژی پتانسیل تا ص 103 کتاب کار
تکلیف: تمرین های 92 و 94 و 95 و 96 و 97 و 98 از تمرین 6 فصل 3 کتاب کار (سیمی)
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: