فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه منیریه تهران
کلاس: شاپرک 2

ریاضی سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: دختران نازنین امروز در ساعت ریاضی صفحه 55 و 56 و 57 کتاب درسی در کلاس حل و رفع اشکال شد.
تکلیف: اولیا گرامی دفتر مشق های ریاضی و فارسی دختران نازنین ملاحظه نشده است فردا حتما همراهشان بوده تا چک شود. با استفاده از الگوی 2 تا 2 در دفتر مشق ریاضی نوشته و شمارش نموده تا به عدد 20 برسند. و همچنین الگوی 3 تا 3 تا شمارش کرده و بنویسند تا به عدد 30 برسند. و الگوی 4 تا 4 تا شمارش کرده و بنویسند تا به عدد 40 برسند. دختران نازنین با پرگار خود دایره ای به شعاع 2 سانتی متر و دایره ای به قطر 6 سانتی متر در دفتر خود رسم نمایید.

علوم سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: دختران نازنین امروز در ساعت علوم فصل هفتم کتاب درسی ( نور و مشاهده اجسام) کامل تدریس شد.
تکلیف: دختران نازنین فردا حتما کتاب کار ریاضی و علوم همراهتان باشد.

فارسی سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: امروز در ساعت فارسی کلمات املایی و هم معنی شعر حفظی (مثل باران) گفته شد و در دفترواژه نامه نوشته شد. درس هفتم کتاب درسی فارسی (کارنیک) تدریس شد و کلمات هم معنی و مخالف و کلمات مهم املایی و درست و نادرست گفته شد.
تکلیف: دختران نازنین کلمات هم خانواده درس هفتم ( کارنیک) را پیدا کرده و در دفترواژه نامه خود بنویسید.

مطالعات اجتماعی سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: امروز در ساعت مطالعات اجتماعی درس 9 و 10 و 11 کتاب درسی تدریس شد.
تکلیف: دختران نازنین از امروز تا شنبه هفته آینده به مدت یک هفته کارهایی را که برای همکاری در خانه انجام می دهید را در کتاب خود صفحه 36 وارد نموده و بگویید این کارهای چه فایده ای داشته و در کتاب مطالعات اجتماعی خود صفحه 34 بنویسید و یک کارت قدردانی درست کرده و روی آن یک جمله بنویسید و به یکی از اعضای خانواده خود تقدیم کنید.(حتما کارت قدردانی خود را به مدرسه آورده و به معلم نشان دهید) کاربرگه شماره 8 و 9 و 10 کتاب مطالعات اجتماعی صفحه 51 و 52 را در کتاب کامل کنید.

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: اجاق، پریسا
فعالیت: مبحث کسر بخش دوم تدریس شد.

مهارت اجتماعی

مدرس: کاظمی، نیره
فعالیت: با سلام و وقت بخیر. در این جلسه فرهنگ و مفهوم فرهنگ آموزش داده شد. عکس ارسال شده در پیوست دانش آموزان در حال نوشتن سفرنامه هستند.

ریاضی سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: دختران نازنین امروز در ساعت ریاضی کاربرگ های مربوط به تکالیف در کلاس حل و رفع اشکال شد. مبحث مربوط به مقایسه کسرها با حل سوالات مختلف در کلاس تدریس شد.
تکلیف: دختران نازنین کاربرگ ارسالی را در دفترمشق ریاضی خود وارد نموده و پاسخ دهید. دختر نازنیم دقت کن در صفحه دوم کسر های مساوی را می بایست از کادر بالایی که کسرهای مساوی در کنار هم نوشته شده است انتخاب کنی و در مقابلشان قرار دهی. در صورت انلاین بودن مدارس تا اخر شب روز جمعه جهت ارسال تکالیف فرصت خواهید داشت.

علوم سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: دختران نازنین امروز در ساعت علوم درس هفتم صفحه 63 تا 67 کتاب درسی تدریس شد. دختران نازنین ارمغان هفته شماره 10 و 11 خود را در صورت حضوری بودن تکمیل نموده و مدرسه بیاورید.
تکلیف: آزمایش علوم صفحه 66 کتاب درسی را در منزل انجام دهید. و گزارش کار خود را روی برگه A4 نوشته و به کلاس بیاورید. در صورت غیرحضوری بودن عکس آن را در پرتال ارسال نمایید.

فارسی سوم

مدرس: اصغری، مهلا
تکلیف: دختران نازنین حتما از درس ششم املا نوشته شود.

مطالعات اجتماعی سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: امروز درس هشتم مطالعات اجتماعی در کلاس تدریس شد.
تکلیف: دختران نازنین با توجه به فعالیت های منزل خودتان و اعضای خانواده تان، یک جدول تقسیم کار در برگه A4 بکشید و کارهای منزل خودتان را در آن وارد کن و به زیبایی آن را تزیین کن و شنبه در صورت حضوری بودن به مدرسه بیاور در غیراینصورت تصویر آن را برایم در پرتال ارسال کن. کاربرگه شماره 6 کتاب درسی مطالعات در منزل کامل شود.

هنر سوم

مدرس: بلورپارسا، فاطمه
فعالیت: دانش آموز هنرمندم سلام امروز در کلاس هنرمان پروژه یلدا را با یک تصویر سازی دلخواه مرتبط با یلدا برای تکنیک آینه شکسته شروع کردیم و در ادامه خطوط شکسته و یا خمیده را روی تصویر اجرا کردیم.
تکلیف: دانش آموز خوبم لطفاً رنگ آمیزی نکنید و حتما جلسه آینده این فعالیت را همراه با مداد رنگی و ماژیک جهت رنگ آمیزی با خود به مدرسه بیاورید

ریاضی سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: دختران نازنین امروز در ساعت ریاضی کار در کلاس و تمرین صفحه 53 و 54 کتاب درسی ریاضی را حل نمودند. پاورقی های( پایین صفحه ها) صفحه 49، 50، 51، 53، 54، 55، 56 و 57 کتاب درسی ریاضی مبحث شعاع، قطر، زاویه راست یا قائمه و استفاده از پرگار در کلاس تدریس شد.
تکلیف: دختران نازنین پاورقی(پایین صفحه ی) انجام بده های صفحه 50 و 53 را دایره خواسته شده را رسم کرده و تصویر آن را برای من ارسال کنید. کاربرگ ارسالی را در دفتر مشق ریاضی خود وارد نموده و به سوالات خواسته شده پاسخ بده. دختر نازنین حتما تا پایان امشب تکالیفت را در پرتال ارسال کن.

فارسی سوم

مدرس: اصغری، مهلا
تکلیف: دختران نازنین 5 جمله با زمان حال و 5 جمله با زمان گذشته در دفترمشق فارسی خود نوشته فقط دقت کنید حتما مقابل هر جمله زمان جمله ی خود را داخل پرانتز مشخص نمایید. کلمات هم خانواده درس ششم را پیدا کنید سپس از کتاب کار فارسی جهت ایده برای کلمات هم خانواده استفاده کنید و در دفترواژه نامه خود وارد نمایید. شعر حفظی مثل باران در قسمت صدا در پرتال بارگزاری شده گوش کرده و این شعر را تا هفته آینده دوشنبه 20 آذر ماه حفظ کنید. تکالیف خود را تا انتهای شب در پرتال قرار دهید.

مطالعات اجتماعی سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: دختران نازنین فردا هم کتاب مطالعات هم هدیه های آسمانی را در کنار خود داشته باشید تا در زمانی مناسب تدریس شود.

زیبانویسی

مدرس: بلورپارسا، فاطمه
فعالیت: دانش آموز هنرمندم سلام امروز در کلاس زیبا نویسی متن مورد نظر با رعایت قوانین آن نوشته شد
تکلیف: دانش آموز خوبم لطفاً از روی متن ارسال شده سه بار بنویسید

بازی استراتژیک

مدرس: بیک وردی، بهار
فعالیت: درود بر اولیا و دانش آموزان عزیز امروز به صورت آنلاین کلاس برگزار گردید. و با 2 آهنگ برای تحرک و هیجان دانش آموزان با هدف شناسایی سمت چپ و راست و جلو و عقب و توجه و تمرکز به گوش دادن آهنگ و انجام حرکاتی که شعر آهنگ می گوید با شمارش 4 تایی تمرین و بازی شد. سپس برای دست ورزی و دقت گوش دادن و تمرکز دانش آموزان باکاغذ یک ماهی درست کردیم و با آهنگ حرکات ماهی را آهسته با بدنمان تقلید کردیم.

ریاضی سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: دختران نازنین امروز در ساعت ریاضی مبحث تساوی کسرها صفحه 52 کتاب درسی با انجام دست ورزی تقسیم بندی کیک، سیب و کلوچه ای که به همراه داشتند تدریس شد. و سوالات صفحه 52 کتاب درسی نیز در کلاس حل شد.
تکلیف: دختران نازنین کاردرکلاس صفحه 53 و تمرین صفحه 54 کتاب درسی ریاضی مبحث تساوی کسرها را در منزل تکمیل نمایید.(قسمت های انجام بده و کامل کن تدریس نشده انجام نشود.) حتما تصاویر تکالیف خود و تصویر مستطیلی که در کلاس به قسمت های مساوی تقسیم شد و کسرهای مساوی برای آن نوشته شد را نیز تا پایان امشب در پرتال ارسال نمایید. دختران عزیز به مدرسه مراجعه کنید و کتاب هایتان را تحویل بگیرید .

علوم سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: امروز در ساعت علوم فصل هفتم ( نور و مشاهده ی اجسام) با انجام یک بازی تا صفحه 62 در کلاس تدریس شد.

فارسی سوم

مدرس: اصغری، مهلا
تکلیف: از درس فداکاران ،کلماتی که دارای 3-4-5-6 نقطه هستند ،در جدولی مرتب بنویس ،با 10 تای آنها یک متن زیبا بنویس . عکس تکالیفت را تا آخر امشب ارسال کن . فردا واژه های درس فداکاران (هم معنی ،مخالف) پرسیده می شود.

مهارت زندگی

مدرس: جوانبخت، عارفه
فعالیت: مبحث همدلی (کمک کردن به دیگران)تدریس گردید
تکلیف: تکالیف صفحه25 انجام شود

ریاضی سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: امروز دختران نازنین در ساعت ریاضی مبحث کسر روی محور، کسر مانده و بعد، مجدد توضیح داده شد و رفع اشکال شد. دختران عزیز برای فردا در صورت آنلاین یا حضوری بودن ،یک عدد کیک تی تاب یا کلوچه یا سیب که بتوان آن را به قسمت های مساوی تقسیم کرد ،به همراه بشقاب و چاقوی یکبار مصرف همراه داشته باشید . دختران عزیز در صورت طولانی شدن تعطیلات فردا جهت دریافت کتاب کارها و درسی به مدرسه مراجعه نمایید.
تکلیف: دختران نازنین کاربرگ قرارداده شده را در دفترمشق ریاضی وارد نموده و به سوالات پاسخ دهید. دختران عزیز فقط تا پایان شب فرصت دارید تکالیف خود را در پرتال قرار دهید. دانش آموزانی که تکالیف دیروز خود را بارگزاری نکردند امروز در پرتال قرار دهند.

نگارش سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: دختران نازنین کتاب نگارش درس ششم (فداکاران) صفحه 37 و 38 در منزل تکمیل شود. تکالیف خود را تا پایان امشب در پرتال قرار دهید.

سواد مالی

مدرس: جانباز، هانیه
فعالیت: درس های قبلی(کارت بانکی، دستگاه کارت خوان و خودپرداز، نیاز و خواسته، پول های خارجی) دوره شد.

رایانه

مدرس: کشت کار سهی، یاسمن
فعالیت: مرور ریبون design _ کپی و کات کردن انجام شد همچنین با شیوه ی قرار دادن عکس در اسلاید آشنا شدیم.
تکلیف: مرور و تمرین انجام شود.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: