فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه منیریه تهران
کلاس: شاپرک 2

ریاضی سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: امروز در ساعت ریاضی کتاب کار ریاضی صفحه 123 تا 128 ابتدای تمرین ها در کلاس حل شد. هر روز کاربرگ های ریاضی و فارسی همراهتان باشد.
تکلیف: دختران نازنین کتاب کار ریاضی سوالات مربوط به تمرین صفحه 128 تا 130 در منزل تکمیل شود. ضرب حتما در منزل تمرین و تکرار شود. ارمغان شماره 20 را حتما فردا تحویل دهید.

فارسی سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: امروز در ساعت فارسی کتاب کار فارسی درس چهاردهم صفحه 112 تا 115 در کلاس حل شد. دختران نازنین حتما کتاب کارها و کتاب نگارش در قفسه هایتان باشد در منزل کتاب کارها نباشد.
تکلیف: از درس چهاردهم 10 کلمه را به دلخواه انتخاب نموده و یک داستان بنویس که این 10 کلمه در آن به کار رفته باشد. حتما کلمات هم معنی و مخالف و هم خانواده درس چهاردهم مطالعه شود.

هدیه‌های آسمان سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: دختران نازنین حتما کتاب هدیه های آسمانی در قفسه باشد تا در زمان مناسب تدریس شود.

ورزش سوم

مدرس: بهرامی، فاطمه
فعالیت: با سلام امروز دخترای گلم: گرم کردن-مسابقه دو و مسابقه پرش طول را انجام دادند. توجه بفرمایید هفته ی آینده 11/30 مسابقه ی نهایی دو سرعت و پرش طول هست لطفا دخترای گلم همراشون تغذیه سالم باشد.سپاس از توجه و همکاری شما

هوش و ریاضی

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: امروز در ساعت ریاضی و هوش از صفحه 32 تا 35 در کلاس حل شد.
فعالیت: با سلام ،دخترهای عزیز پایه سوم قرار است مطابق کارت های امتیازهایتان از کمد جوایز ،جایزه دریافت کنید، بنابراین همگی روز (دوشنبه 23 بهمن ) کارتهای امتیازی که تا امروز دریافت کردید را همراهتان بیاورید تا مطابق جمع امتیازتان جایزه دریافت کنید.

ریاضی سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: امروز در ساعت ریاضی کاربرگ ضرب 7 و 8 و 9 در کلاس پاسخ داده شد و ضرب 6 تا 9 در کلاس تمرین شد. کتاب کار ریاضی دوشنبه حتما همراهتان باشد.
تکلیف: ضرب حتما تمرین و تکرار شود.

علوم سوم

مدرس: اصغری، مهلا
تکلیف: دختران نازنین علوم فصل یازدهم روز سه شنبه پرسیده می شود.

نگارش سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: کتاب درسی نگارش روز چهارشنبه درس دوازدهم (ایران عزیز) در کلاس کامل پاسخ داده شد.
تکلیف: دختران نازنین درس دوازدهم و ناقصی های مربوط به کتاب نگارش تکمیل شده و روز دوشنبه به همراه بیاورید.

املا سوم

مدرس: اصغری، مهلا
تکلیف: حتما دیکته شب از درس دوازدهم و چهاردهم نوشته شود.

مطالعات اجتماعی سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: امروز در ساعت مطالعات درس 16 و 17 از دانش آموزان پرسیده شد. کاربرگ شماره 13 ،14،15 و 16 در کلاس حل شد.

هدیه‌های آسمان سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: دختران نازنین حتما روز دوشنبه کتاب درسی هدیه های آسمانی را به همراه داشته باشید.

قرآن سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: کتاب درسی قرآن در روز چهارشنبه صفحه 46 تا 49 خوانده شد.
تکلیف: خواندن 2 رکعت نماز در منزل تمرین شود. صفحه 50 و 51 سوره (صف)، (حَشر) روخوانیش تمرین شود.

مهارت اجتماعی

مدرس: کاظمی، نیره
فعالیت: با سلام و احترام . در این جلسه اتیکت سرویس بهداشتی آموزش داده شد.

ریاضی سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: امروز در ساعت ریاضی فعالیت صفحه 91، واحد اندازه گیری سطح ، کار در کلاس صفحه 92، تمرین صفحه 93 در کلاس تدریس شد.
تکلیف: دختران نازنین مرورفصل صفحه 94 و 95 کتاب درسی ریاضی در منزل تکمیل شود. ارمغان هفته شماره 20 تکمیل شود و شنبه به همراه داشته باشید. در یک برگه A4 با کشیدن دست خود محیط و در برگه ای دیگر با کشیدن دست خود مساحت را نشان دهید مانند نمونه نمایش داده شده در کلاس که به پیوست نیز خدمتتان ارسال گردیده است. حتما ضرب تمرین و تکرار شود.

علوم سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: امروز در یکی از ساعت های کتاب کار علوم فصل یازدهم (بکارید و ببینید) کامل حل شد.

فارسی سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: امروز در ساعت فارسی کتاب درسی فارسی بخوان و بیندیش و حکایت(خروس ایرانی) کامل تدریس شد و کلمات املایی و هم معنی نیز مشخص شد.
تکلیف: حتما دیکته شب نوشته شود.

هنر سوم

مدرس: بلورپارسا، فاطمه
فعالیت: دانش آموز هنرمندم سلام امروز در کلاس هنرمان با رنگ هایی که حس سرمارا به مخاطب انتقال می‌دهند آشنا شدیم : انواع ابی ها .سبز مایل به ابی .بنفش مایل به آبی و در ادامه تصویر سازی خلاقه خود را تماما با رنگ های سرد رنگ آمیزی کردید و در نهایت یک صفحه سرد را به دست آوردیم .

ریاضی سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: دختران نازنین امروز در ساعت ریاضی کتاب درسی ریاضی صفحه 88 فعالیت، صفحه 89 کار در کلاس ، صفحه 90 تمرین در کلاس تدریس شد. دختران نازنین هر روز کاربرگ ها همراهتان باشد.
تکلیف: ضرب حتما تمرین و تکرار شود.

علوم سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: امروز در ساعت علوم درسنامه کتاب کار علوم فصل یازدهم (بکارید و ببینید) در کلاس خوانده شد. سوالات فصل یازدهم کتاب کار صفحه 108،109،110 در کلاس حل شد.
تکلیف: سوال 3 صفحه 109 کتاب کار علوم و صفحه 111 و 112 در منزل تکمیل شود فردا کتاب کار علوم همراهتان باشد.

فارسی سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: امروز در ساعت فارسی کلمات هم معنی و مخالف و هم خانواده درس دوازدهم و چهاردهم پرسیده شد. دختران نازنین حتما کتاب نگارش و کتاب کار فارسی فردا همراهتان باشد.
تکلیف: کتاب نگارش درس دوازدهم صفحه 72 و 73 در منزل تکمیل شود. دیکته شب هم نوشته شود.

زیبانویسی

مدرس: بلورپارسا، فاطمه
فعالیت: دانش آموز خوبم سلام امروز در کلاس زیبا نویسی درس ه و به تدریس شد.

بازی استراتژیک

مدرس: بیک وردی، بهار
فعالیت: درود بر والدین و دانش آموزان عزیز.امروز بر روی یک آهنگ 4 ضربی با 6 حرکت بادی پرکاشن با دانش آموزان تمرین و اجرا گردید.

ریاضی سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: امروز در ساعت ریاضی کتاب کار ریاضی صفحه 122 کامل در کلاس حل شد. کاربرگ ضرب شماره 6 در کلاس حل شد. دختران نازنین هر روز کاربرگ ضرب و زیرمسئله و فارسی حتما همراهتان باشد. کتاب درسی ریاضی صفحه 88 (اندازه سطح) مفهوم مساحت توضیح داده شد و به دانش آموزان کاغذ پوستی داده شد جهت پاسخ به سوال 2 کتاب درسی ریاضی و سوال 4 کتاب درسی ریاضی صفحه 88 را در یک برگه A4 سه تا مستطیل یک اندازه کشیده و سطح شکل را با اشکال هندسی مشخص شده در سوال بپوشان(مربع، مثلث، شش ضلعی) و فردا به همراه بیاور.
تکلیف: دختران نازنین حتما ضرب (بخصوص ضرب 6 تا 9) خیلی خوب در منزل تمرین و تکرار شود.

علوم سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: جهت یادآوری کتاب کار علوم حتما فردا همراهتان باشد و فصل یازدهم (بکارید و ببینید) پرسیده می شود.

فارسی سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: امروز در ساعت فارسی کلمات هم معنی و مخالف و هم خانواده درس چهاردهم (ایران آباد) در دفترواژه نامه نوشته شد. روخوانی درس چهاردهم (ایران آباد) از تمام دانش آموزان پرسیده شد.
تکلیف: دختران نازنین دفتر واژه نامه حتما تکمیل شود فردا دفترواژه نامه ملاحظه می شود. کلمات هم معنی و مخالف و هم خانواده درس 12 و 14 پرسیده می شود.

املا سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: امروز املای آینه ای و خلاق از درس یازدهم و دوازدهم و چهاردهم گفته شد.
تکلیف: حتما دیکته شب نوشته شود.

هدیه‌های آسمان سوم

مدرس: اصغری، مهلا
فعالیت: امروز هدیه های آسمانی درس پانزدهم (همسفر ناشناس) تا صفحه 99 تدریس شد. حتما کتاب هدیه های آسمانی فردا همراهتان باشد.

ورزش سوم

مدرس: بهرامی، فاطمه
فعالیت: باسلام امروز دخترای گلم: نرمش،گرم کردن،دویدن،مسابقه دو سرعت را انجام دادند.

مهارت زندگی

مدرس: جوانبخت، عارفه
فعالیت: مبحث مهارت ارتباط موثر تدریس گردید
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: