فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه نبرد تهران
کلاس: کاوشگران 1

ریاضی پنجم

مدرس: بنی مصطفی، صدیقه
فعالیت: در این جلسه دانش آموزان با الگوی مثلثی و روابط بین شماره شکل و تعداد دایره ها آشنا شدند.
تکلیف: دختران عزیزم تا روز یکشنبه به سوالات پاسخ دهید.*(سوال اول)* در الگوی مثلثی شکل 35 ام از 630 وایره ساخته شده است.شکل 36 ام و 37 این الگو از چند دایره ساخته شده است؟ *(سوال دوم)* در الگوی مثلثی تعداد دایره های شکلی ،78 دایره بوده است و شکل بعدی آن از 92 دایره تشکیل شده است.تعداد دایره های گفته شده،مربوط به کدام شماره شکل ها می باشد؟ فعالیت امتیازی___دختران عزیزم می توانند با استفاده از دکمه،حبوبات،خمیرنان و ... الگوی مثلثی را به شکل خلاقانه ای بسازند.

فارسی پنجم

مدرس: بنی مصطفی، صدیقه
فعالیت: در این جلسه دخترانم انواع جمله و علائم نگارشی مناسب آنها را مرور کرده و فعالیت تکمیلی مربوط به این مبحث(بازی)را انجام دادند.به سوالات 1تا3 صفحه 10 پاسخ داده شد.
تکلیف: سوال شماره 4 صفحه 10 از پیک تابستانه را پاسخ دهید.

زنگ تفریح

مدرس: بنی مصطفی، صدیقه
فعالیت: با همکاری و خلاقیت دخترانم کیک بستنی و ژله آماده شد.

علوم پنجم

مدرس: بنی مصطفی، صدیقه
فعالیت: در این جلسه مبحث مربوط به چگونگی طبقه دانشمندان،علی الخصوص طبقه بندی در گیاهان و دلایل اهمیت آن در زندگی موجودات مرور گردید.
تکلیف: از دختران گلم می خواهم در صورت امکان قبل از تهیه غذا،بخشی از دانه هایی را که در تهیه غذا استفاده خواهند شد و همین طور بعد از مصرف میوه ها،دانه ها را جمع آوری کرده و با ذوق و سلیقه ی خود،در نمودار طبقه بندی گیاهان قرار دهید.

ورزش پنجم

مدرس: کاظمی، محدثه
فعالیت: نرمش و گرم کردن ،تمرین برای هماهنگی عصب و عضله ،تمرین تعادل و تمرکز،تکرار حرکات و زنجیره ها ،سرد کردن و انجام حرکات انعطاف پذیری انجام شد.

زنگ تفریح

مدرس: بنی مصطفی، صدیقه
فعالیت: یادآوری می شود دختران گلم تابستانه ی خود را هر روز همراه داشته باشند.

خلاقیت

مدرس: آقایی، مرجان
فعالیت: امروز تکنیک گوا‌ش تنالیته های رنگی انجام شد.
تکلیف: دختران گلم جلسه بعد حتما وسایل گواش و مقوا فابریانو اندازهA4 همراه داشته باشید.

ریاضی پنجم

مدرس: بنی مصطفی، صدیقه
فعالیت: در این جلسه با همکاری دختران گلم،مفهوم الگو مرور گردید.مثال های تکمیلی از الگوهای عددی و هندسی کار شد.همچنین دانش آموزان با دست ورزی مربوط به این مبحث،توانستند رابطه ای میان الگوهای عددی و هندسی را پیدا کنند.سوال اول از صفحه ی 3 تابستانه(الگوهای عددی) تکمیل شد.
تکلیف: سوال امتیازی(3 امتیازی):رابطه مربوط به الگوی هندسی خود را بدست آورید.سپس تعداد چوب کبریت های شکل "صدم" را پیدا کنید.

نجوم

مدرس: دانشور، پریا
فعالیت: کهکشان، انواع آن و تاریخ نجوم به همراه پاورپوینت و ویدئو تدریس شد.
تکلیف: دانش آموزان داوطلب به طور امتیازی می‌توانند درباره مباحث تدریس شده تحقیق کنند.

زنگ تفریح

مدرس: بنی مصطفی، صدیقه
فعالیت: دانش آموزان به اردو رفتند.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: