فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه نبرد تهران
کلاس: کاوشگران 1

ریاضی پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: انواع الگوها و چگونگی یافتن رابطه ی میان الگو های با فاصله ثابت تدریس شد. سوالات ریاضی پیک ارمغان شماره 5 در این جلسه رفع اشکال شد و سوالات تکمیلی که دیروز تکلیف داده شده بود تصحیح شد.
تکلیف: کتاب ریاضی صفحات 14 و 15 حل شود. یادآوری می شود کتاب کار ریاضی که قبلا تکلیف داده شده بود مبحث اعداد مرکب کامل حل شده آورده شود.

فارسی پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: با پخش انیمیشن مرتبط درس "رازی و ساخت بیمارستان" و دانش زبانی آن تدریس شد سپس به سوالات درست نادرست و درک مطلب آن پاسخ داده شد.
تکلیف: از روی کلمات مهم درس هر کدام دوبار در انتهای دفتر نوشته شود. فردا از درس رازی املا و کلمات مترادف آن گرفته می شود.

نگارش پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: کتاب کار فارسی درس سوم با کمک دخترهای عزیزم حل و تصحیح شد.

مطالعات اجتماعی پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
تکلیف: کتاب کار اجتماعی علوی درس 3 و 4 تا روز سه شنبه پاسخ داده شود.

سواد مالی

مدرس: رمضان محلی، آسیه
فعالیت: تدریس درس چهارم هزینه و نمایش انیمیشن و انجام فعالیت کلاسی و منزل در کلاس انجام شد.
تکلیف: درصورت تمایل درجشنواره سواد مالی شرکت کنید.

رباتیک

مدرس: غلامی، فاطمه
فعالیت: مرور برموارد جلسه گذشته بارش فکری پرسش وپاسخ واموزش موارد زیر: الکترون های آزاد چطور یک اتم باردار می شوند جریان الکتریکی چطور به وجود می آید؟ الکتریسیته ساکن چیست ؟ بررسی اتم های رسانا و نارسانا و نیمه رسانا. ولتاژ چیست؟ اختلاف پتانسیل چیست؟ وآن را با چه حرفی نشان می دهند. مولد الکتریکی چیست ؟ آشنایی با تینی و داستان آن چه چیزایی راجب یه قطعه برای شناخت آن مهم است؟ نمای شماتیک چیست؟ دیتا شیت یعنی چه؟ آماده سازی برای آموزش ال ای دی
تکلیف: / به صورت اختیاری راجع به انواع ال ای دی ها اطلاعات بدست آورید /

ریاضی پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: آزمونک ریاضی دو سوالی گرفته و پس از تصحیح، تحویل دخترهای عزیزم داده شد. در این جلسه شیوه ی محاسبه ی طول شب و طول روز نیز تدریس شد.
تکلیف: سوالات ریاضی زیر در برگه نوشته و حل شود. کتاب کار ریاضی مبحث اعداد مرکب تا روز دو شنبه تکمیل گردد.

علوم پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: در این جلسه با پخش انیمیشن نور، ویژگی های نور، اجسام منیر، غیر منیر و اجسام مات و شفاف و.... تدریس شد.

مطالعات اجتماعی پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: درس 4 مطالعات اجتماعی با عنوان" من عضو گروه هستم" تدریس شد و نکات مهم و پاسخ فعالیت های آن داده شد. فایل در ادامه بارگذاری می گردد.

هدیه‌های آسمان پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: هدیه آسمان درس 3 و 4 روخوانی شد و نکات و سوالات مرتبط گفته شد. فایل درس مربوطه در ادامه بارگذاری می گردد.

ورزش پنجم

مدرس: عابدین، مهری
فعالیت: دو استقامت، دریبل و پاس سینه به سینه آموزش داده شد.

ریاضی پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: در این جلسه محاسبه ی جمع اعداد مرکب جرم و مسافت تدریس شد کتاب ریاضی تا پایان مبحث اعداد مرکب باهمکاری دختران عزیزم حل شد و در انتها آزمونک یک سوالی از دختران عزیزم گرفته شد.
تکلیف: پیک ارمغان شماره 5 حل شود.فایل تدریس در ادامه گذاشته می شود لطفا دختران عزیزم یادداشت نمایند.

فارسی پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: کتاب کار فارسی درس اول بطور کامل با کمک دختران عزیزم حل گردید و سپس کتاب ها توسط آموزگار کنترل و امضا گردید.
تکلیف: عزیزانی که درس دوم کتاب کار فارسی را انجام نداده اند تا شنبه تکمیل نمایند و بیاورند.

هدیه‌های آسمان پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: هدیه های آسمان درس سوم با پخش فیلم مرتبط با آن تدریس گردید و نکات درس دوم کتاب تکمیل شد. سپس کتب دانش آموزان توسط آموزگار کنترل و امضا گردید.

هنر پنجم

مدرس: آقایی، مرجان
فعالیت: امروز در کلاس نقاشی جلسه قبل تکمیل شد. و در مورد داستان مسابقه نقاشی به اسم( جان شما کجاست؟ ) صحبت شد.

رایانه

مدرس: ابوالقاسم حسینی، مرضیه سادات
فعالیت: بلوک قلم و نحوه مهر زدن آموزش داده شد و پروژه های مربوط به آن سرکلاس انجام شد.
تکلیف: دانش آموزان عزیز کتاب های رایانه را امروز با خود به خانه برده تا پایان مبحث آموزش داده شده حتما در خانه تمرین کنند و هفته آینده(جلسه بعدی) کتاب را با خود به مدرسه بیاورند.

مهارت اجتماعی

مدرس: تسبیحی، عاطفه
فعالیت: آموزش تفاوت بین واکنش و پاسخ به موقعیت های ناخوشایند و بررسی نتایج هر یک از آنها، نحوه صحیح برخورد با چالش، مرور کلمات ارتباطی صحیح
تکلیف: نشان دادن واکنش و پاسخ در یک موقعیت به وسیله قصه، کلاژ، عکس، نقاشی یا ... و به دلخواه در پرتال بارگذاری شود.

آزمایشگاه

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: در این جلسه طرح افزایش درک مطلب با هدف توسعه سواد خواندن ( بیدپا ) برگزار گردید. لطفا برگه ها توسط اولیای عزیز امضا گردد و روز شنبه باز گردانده شود.

ریاضی پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: آزمونک ریاضی دو سوالی گرفته شد سپس در این زنگ دختران عزیزم آموختند که مسائل مربوط به اعداد مرکب را حل کنند.
تکلیف: کتاب کار ریاضی صفحه 23 سوالات 1و2 تمرین و صفحه 24 سوالات 4و6و 8 حل شود. جزوه ریاضی امروز در ادامه بارگذاری می شود.

علوم پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: پاسخ دهی به سوالات کتاب کار علوم درس دوم تکمیل شد. آزمونک علوم از درس دوم گرفته شد.
تکلیف: لطفا دختران عزیزم برای فردا تمرین و مطالعه بیشتری در این مبحث داشته باشند.

فارسی پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
تکلیف: فردا کتاب کار فارسی آورده شود.

مطالعات اجتماعی پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: کتاب مطالعات اجتماعی درس 3 روخوانی شد و نکات و سوالات مهم آن گفته شد.
تکلیف: دختران عزیزم تا روز شنبه به سوالات درس 3 کتاب کار اجتماعی پاسخ دهند.لطفا قبل از پاسخ دهی درسنامه ی آن را مطالعه نمایند.

هدیه‌های آسمان پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
تکلیف: فردا کتاب هدیه های آسمان آورده شود.

بازی استراتژیک

مدرس: قمری، ندا
فعالیت: به دلیل جشنواره غذا ، کلاس چوبک و لیوان انجام نشد .

ریاضی پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: جمع اعداد مرکب مرور شد و تفریق آن تدریس شد. طی این فعالیت دختران عزیزم آموختند سن دقیق را محاسبه کنند. فردا قبل از تدریس درس جدید یک سوال جمع و یک سوال تفریق آزمونک گرفته می شود.
تکلیف: لطفا دختران عزیزم در برگه ای آچار مشخصات تولدشان را وارد نموده و سن دقیق خودشان را در آن محاسبه کنند. فایل نمونه در ادامه بارگذاری می گردد. دختران عزیزم می توانند تا چهارشنبه کتاب کار ریاضی صفحه 22 و 23 را از سوال 1 تا آخر 4 حل کنند.

علوم پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: درسنامه کتاب کار علوم روخوانی شد و سوالات آن تا صفحه 25 در کلاس حل گردید. و آزمونکی از انواع تغییرات گرفته شد.
تکلیف: فردا کتاب کار علوم آورده شود. فردا مجددا آزمون علوم از درس دوم کتاب کار گرفته می شود.

املا پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: از درس دوم املا و معنی لغات و ضرب المثل های آن گرفته شد.
تکلیف: یاد آوری می گردد فردا کتاب کار فارسی درس دوم که قبلا به عنوان تکلیف داده شده بود حل شده آورده شود.

قرآن پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: فعالیت های مرتبط با درس دوم قرآن پاسخ داده شد. و حروف ناخوانا و_ا_ل_ی و اتصالات قرانی مرور شد.
تکلیف: پیام قرآنی تا روز شنبه آماده گردد. دختران عزیزم می توانند با حفظ پیام قرآنی و معنای آنها امتیاز دریافت کنند.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: