فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه نبرد تهران
کلاس: کاوشگران 1

ریاضی پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: در این جلسه الگوی اعداد مثلثی تدریس شد و نمونه سوالاتی از آن حل شد. مسابقات آقا و خانم ریاضی برگزار شد.

علوم پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: عدسی و ویژگی های عدسی در این جلسه تدریس شد.
تکلیف: درسنامه کتاب کار علوم علوی درس سوم مطالعه شود و سپس به سوالات آن کامل پاسخ داده شود. فردا درس سوم علوم پرسیده می شود.

فارسی پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: شعر خرد رهنمای و خرد دلگشای تدریس شد و تمامی نکات و آرایه ها و قافیه و ردیف و قالب شعری آن مشخص گردید. پس از تدریس از تمامی دانش آموزای محتوای تدریس شده پرسیده شد.
تکلیف: شعر "خرد رهنمای و خرد دلگشای" تا روز شنبه حفظ شود. کتاب کار فارسی علوی درس سوم تا شنبه کامل حل شود.

مطالعات اجتماعی پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: مطالعات اجتماعی چهار درس اول از تمامی دانش آموزان پرسیده شد.

بازی استراتژیک

مدرس: قمری، ندا
فعالیت: وارم آپ به منظور آمادگی بدنی و تغییر جهت ها و گردش خون و جابجایی غیر انتقالی صورت گرفت . بازی چوبک و کاپ گیم و حلقه چابکی ( ترکیبی ) با هدف : تقویت دونیم کره ی مغز و هماهنگی عصب و عضله ، چابکی و سرعت عمل ، مهارت دست ورزی و هماهنگی چشم و دست ، انجام گرفت . بازی با چوبک و لیوان هم به شکل ترکیبی متناسب با موزیک انجام شد . بازی حرکتی و جابجایی انتقالی ،نگهبان موزه هم صورت گرفت .

هوش و استعداد تحلیلی

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: سوالات پایانی جلسه دوم و چهار سوال ابتدایی جلسه سوم کتاب هوش و استعداد تحلیلی به کمک دختران عزیزم پاسخ داده شد.

ریاضی پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: در جلسه اول ریاضی امروز، کتاب ریاضی صفحات 14 و 15 و 17 و برخی از سوالات الگوهای کتاب کار در کلاس حل شد.در جلسه بعدی برخی از سوالات کتاب کار ریاضی علوی مبحث اعداد مرکب با همکاری دختران عزیزم حل شد.
تکلیف: کتاب ریاضی صفحات 18 و 19 حل شده و آورده شود.

علوم پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: کلاس بدون دیوار برگزار گردید در این جلسه دختران گلم با انجام آزمایشات مختلف با شیوه های مصنوعی ساخت رنگین کمان آشنا شدند همچنین با سوزاندن کاغذ توسط ذره بین با مفهوم نقطه کانونی و فاصله کانونی آشنا شدند.

املا پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: املا از درس سوم با عنوان "رازی و ساخت بیمارستان" گرفته شد.

مطالعات اجتماعی پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
تکلیف: یاد آوری می گردد درس 3 و 4 کتاب کار اجتماعی علوی فردا حل شده آورده شود.فایل پاسخ کتاب کار ریاضی علوی در ادامه بارگذاری می گردد.

قرآن پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: درس سوم قرآن توسط دخترهای عزیزم روخوانی گردید.

زیبانویسی

مدرس: آقایی، مرجان
فعالیت: امروز در کلاس درس چهارم زیبانویسی حروف( ر) تدریس و تمرین شد.

ریاضی پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: انواع الگوها و چگونگی یافتن رابطه ی میان الگو های با فاصله ثابت تدریس شد. سوالات ریاضی پیک ارمغان شماره 5 در این جلسه رفع اشکال شد و سوالات تکمیلی که دیروز تکلیف داده شده بود تصحیح شد.
تکلیف: کتاب ریاضی صفحات 14 و 15 حل شود. یادآوری می شود کتاب کار ریاضی که قبلا تکلیف داده شده بود مبحث اعداد مرکب کامل حل شده آورده شود.

فارسی پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: با پخش انیمیشن مرتبط درس "رازی و ساخت بیمارستان" و دانش زبانی آن تدریس شد سپس به سوالات درست نادرست و درک مطلب آن پاسخ داده شد.
تکلیف: از روی کلمات مهم درس هر کدام دوبار در انتهای دفتر نوشته شود. فردا از درس رازی املا و کلمات مترادف آن گرفته می شود.

نگارش پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: کتاب کار فارسی درس سوم با کمک دخترهای عزیزم حل و تصحیح شد.

مطالعات اجتماعی پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
تکلیف: کتاب کار اجتماعی علوی درس 3 و 4 تا روز سه شنبه پاسخ داده شود.

سواد مالی

مدرس: رمضان محلی، آسیه
فعالیت: تدریس درس چهارم هزینه و نمایش انیمیشن و انجام فعالیت کلاسی و منزل در کلاس انجام شد.
تکلیف: درصورت تمایل درجشنواره سواد مالی شرکت کنید.

رباتیک

مدرس: غلامی، فاطمه
فعالیت: مرور برموارد جلسه گذشته بارش فکری پرسش وپاسخ واموزش موارد زیر: الکترون های آزاد چطور یک اتم باردار می شوند جریان الکتریکی چطور به وجود می آید؟ الکتریسیته ساکن چیست ؟ بررسی اتم های رسانا و نارسانا و نیمه رسانا. ولتاژ چیست؟ اختلاف پتانسیل چیست؟ وآن را با چه حرفی نشان می دهند. مولد الکتریکی چیست ؟ آشنایی با تینی و داستان آن چه چیزایی راجب یه قطعه برای شناخت آن مهم است؟ نمای شماتیک چیست؟ دیتا شیت یعنی چه؟ آماده سازی برای آموزش ال ای دی
تکلیف: / به صورت اختیاری راجع به انواع ال ای دی ها اطلاعات بدست آورید /

ریاضی پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: آزمونک ریاضی دو سوالی گرفته و پس از تصحیح، تحویل دخترهای عزیزم داده شد. در این جلسه شیوه ی محاسبه ی طول شب و طول روز نیز تدریس شد.
تکلیف: سوالات ریاضی زیر در برگه نوشته و حل شود. کتاب کار ریاضی مبحث اعداد مرکب تا روز دو شنبه تکمیل گردد.

علوم پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: در این جلسه با پخش انیمیشن نور، ویژگی های نور، اجسام منیر، غیر منیر و اجسام مات و شفاف و.... تدریس شد.

مطالعات اجتماعی پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: درس 4 مطالعات اجتماعی با عنوان" من عضو گروه هستم" تدریس شد و نکات مهم و پاسخ فعالیت های آن داده شد. فایل در ادامه بارگذاری می گردد.

هدیه‌های آسمان پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: هدیه آسمان درس 3 و 4 روخوانی شد و نکات و سوالات مرتبط گفته شد. فایل درس مربوطه در ادامه بارگذاری می گردد.

ورزش پنجم

مدرس: عابدین، مهری
فعالیت: دو استقامت، دریبل و پاس سینه به سینه آموزش داده شد.

ریاضی پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: در این جلسه محاسبه ی جمع اعداد مرکب جرم و مسافت تدریس شد کتاب ریاضی تا پایان مبحث اعداد مرکب باهمکاری دختران عزیزم حل شد و در انتها آزمونک یک سوالی از دختران عزیزم گرفته شد.
تکلیف: پیک ارمغان شماره 5 حل شود.فایل تدریس در ادامه گذاشته می شود لطفا دختران عزیزم یادداشت نمایند.

فارسی پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: کتاب کار فارسی درس اول بطور کامل با کمک دختران عزیزم حل گردید و سپس کتاب ها توسط آموزگار کنترل و امضا گردید.
تکلیف: عزیزانی که درس دوم کتاب کار فارسی را انجام نداده اند تا شنبه تکمیل نمایند و بیاورند.

هدیه‌های آسمان پنجم

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: هدیه های آسمان درس سوم با پخش فیلم مرتبط با آن تدریس گردید و نکات درس دوم کتاب تکمیل شد. سپس کتب دانش آموزان توسط آموزگار کنترل و امضا گردید.

هنر پنجم

مدرس: آقایی، مرجان
فعالیت: امروز در کلاس نقاشی جلسه قبل تکمیل شد. و در مورد داستان مسابقه نقاشی به اسم( جان شما کجاست؟ ) صحبت شد.

رایانه

مدرس: ابوالقاسم حسینی، مرضیه سادات
فعالیت: بلوک قلم و نحوه مهر زدن آموزش داده شد و پروژه های مربوط به آن سرکلاس انجام شد.
تکلیف: دانش آموزان عزیز کتاب های رایانه را امروز با خود به خانه برده تا پایان مبحث آموزش داده شده حتما در خانه تمرین کنند و هفته آینده(جلسه بعدی) کتاب را با خود به مدرسه بیاورند.

مهارت اجتماعی

مدرس: تسبیحی، عاطفه
فعالیت: آموزش تفاوت بین واکنش و پاسخ به موقعیت های ناخوشایند و بررسی نتایج هر یک از آنها، نحوه صحیح برخورد با چالش، مرور کلمات ارتباطی صحیح
تکلیف: نشان دادن واکنش و پاسخ در یک موقعیت به وسیله قصه، کلاژ، عکس، نقاشی یا ... و به دلخواه در پرتال بارگذاری شود.

آزمایشگاه

مدرس: حدادی هرندی، فاطمه
فعالیت: در این جلسه طرح افزایش درک مطلب با هدف توسعه سواد خواندن ( بیدپا ) برگزار گردید. لطفا برگه ها توسط اولیای عزیز امضا گردد و روز شنبه باز گردانده شود.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: