فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: پروفسور پرویز کردوانی

ریاضی اول

مدرس: زارعی، سمیرا
فعالیت: ریاضی تم 12 با موضوع حفاظت از محیط زیست،مفهوم کمتر و بیشتر تدریس شد.صفحه79 کتاب ریاضی تدریس شد.
تکلیف: اولیای محترم لطفا برای دانش اموزان یک علامت کمتر( <) درست کنید و فردا به همراه علامت مساوی همراه دانش اموزان باشد.لطفا علامت خیلی بزرگ نباشد.

فارسی اول

مدرس: زارعی، سمیرا
فعالیت: امروز نشانه اِ مجددا مرور شد.جایگاه نشانه مرور شد.املای پای تابلو از تمامی دانش اموزان پرسیده شد.مبحث بسیار مهم( ِ) دوستی اموزش داده شد.کلیپ مربوطه پخش شد.در دفتر تلاش به عنوان تمرین در کلاس نمونه ای از کلمات با ( ِ) دوستی انجام شد.کتاب کار فارسی صفحه 93 در کلاس انجام شد.ایجاد انگیزه نشانه ز و اِ انجام شد.از اولیای عزیز بابت تهیه پک ایجاد انگیزه سپاسگزارم
تکلیف: _پسرم در دفتر تلاش یک املا از ابتدا تا نشانه ( اِ ) بنویس. _از عدد 0 تا 8 در دفتر تلاش خود بنویس _عبارت ها را با کلمات زیر کامل کن. (مِداد،زمین،دیوار،مادر،ایران،سَبَد) ...........زیبا .........سبز ........آرسام ........آباد ........زَرد .........سیب////// حتما ( ِ) دوستی تکرارو تمرین شد

نگارش اول

مدرس: زارعی، سمیرا
فعالیت: کتاب نگارش صفحه 62 انجام شد.
تکلیف: فردا کتاب ریاضی،کتاب کار فارسی،کتاب نگارش همراه دانش اموزان باشد.

فارسی اول

مدرس: زارعی، سمیرا
فعالیت: نشانه اِ مرور شد.کلیپی برای مرور نشانه پخش شدو کلمات این نشانه مرور شد.نقاشی هر نشانه در دفتر توسط دانش اموزان کشیده شد و به جایگاه نشانه اشاره شد.بازی تشخیص صدا و نشانه اِ در کلاس انجام شد(به جهت تقویت حافظه شنیداری، تشخیص درست جایگاه نشانه و نشان دادن شکل صحیح نشانه).کتاب کارفارسی صفحه 95 و قسمتی از صفحه 96 انجام شد.
تکلیف: 1)املا یک صفحه از کلمات و‌جملات با نشانه اِ نوشته شود.2)سوالات مربوطه در دفتر تلاش نوشته شود. الف) با کلمات زیر جمله ساخته شود. دیده بود - داده است - باریده است- بسته بود ب)مرتب کنید . ماسه-سیمان-داد-با-سیما _____________________ مرد-آن-بود-زنده _____________________ نبود-این-بد-بیمارستان پ) بخش دوم کلمات را بنویس. ماسه /تازه/بسته/دسته/بوسه/تیره/ دور کلماتی که بخش مشترک دارند خط بکشید.

نگارش اول

مدرس: زارعی، سمیرا
فعالیت: کتاب نگارش صفحه 61 با همکاری دانش اموزان انجام شد.
تکلیف: در صورت حضوری بودن کلاس ها در روز شنبه کتاب های ریاضی،کتاب کار فارسی،کتاب نگارش همراه دانش اموزان باشد. اگر کلاس ها مجازی شد جمعه شب تکالیف در پرتال بارگزاری شود در غیر اینصورت حضوری تکالیف چک می شود.

مهارت زندگی

مدرس: علوی، زهره
فعالیت: سلام و عرض ادب امروز در این مورد صحبت کردیم که اگه یه روزی توی خیابون گم شدیم چی کار کنیم.
تکلیف: حتما با عزیزانم در مورد آدم های ایمن و غیر ایمن صحبت کنیم و به صورت عملی این پروسه را تمرین کنید. لطفا تا هفته آینده شماره تماس پدر و مادر حفظ شود.

ریاضی اول

مدرس: زارعی، سمیرا
فعالیت: امروز در زنگ ریاضی مسلبقه اقای ریاضی بذگزار شد.صفحات 81،82کتاب کار ریاضی انجام شد.با موضوعات نوشتن و مفهوم عدد 8 ،دسته بندی .کتاب کار ریاضی صفحات 81،82 و ادامه صفحه 80 انجام شد.
تکلیف: کتاب کار ریاضی صفحه81 تمرین شماره 7 انجام شود.

فارسی اول

مدرس: زارعی، سمیرا
فعالیت: امروز آموزش نشانه 4 شکلیه ( اِ ِ ه ه) (اول،غیراول.اخر چسبان،اخر تنها)را با قصه و شعر و انیمیشن آموزش دادیم. درس 7 (استخر )کل خوانی شدترکیب های این نشانه گفته شد. کلمه برای هرکدام مثال زده شد. این نشانه 4 شکلیست و یک هفته ی آموزشی روی این نشانه خواهیم ماند. شعر ای ایران خوانده شد.در صورت حفظ شعر تا روز دوشنبه شامل امتیاز می باشد.
تکلیف: پسرم ترکیب های نشانه ( اِ ِ ه ه) را در دفترت بنویس و برای هرکدام یک یا چند کلمه مثال بزن و بخوان و بنویس.تکالیف در قسمت فارسی تا قبل از ساعت 8ارسال شود.اولیای محترن حتما تکرار و تمرین انجام شود تا نشانه در ذهن دانش اموز تثبیت شود.نشانه بسیار مهم می باشد.پسرم شکل نشانه را با خمیر بازی درست کن و اسم هایشان را بلند بخوان و تکرار کن.

ریاضی اول

مدرس: زارعی، سمیرا
فعالیت: در کلاس مجازی دانش اموزان ابتدا ورزش کردند .سپس کتاب کار ریاضی صفحات 78،79،80 با همکاری و‌مشارکت دانش اموزان انجام شد.

فارسی اول

مدرس: زارعی، سمیرا
فعالیت: در کلاس مجازی املای نشانه ای گفته شد. فردا تدریس نشانه جدید خواهیم داشت
تکلیف: کتاب کار فارسی صفحه93 روان خوانی شود.سپس صفحه 94 انجام شود. املا یک صفحه تا پایان نشانه ز نوشته شوند. اولیا عزیز تکالیفِ امروز تا قبل از ساعت 8شب در پرتال قسمت فارسی بارگزاری شود.

هنر اول

مدرس: ایروانی، سارا
فعالیت: این جلسه دانش آموزان نقاشی خانه جنگلی را یاد گرفتند و هر دانش آموز به دلخواه خود دو تا حیوان در فضای جنگلی نقاشی اضافه کرد.
تکلیف: لطفا برای جلسه آینده دانش آموزانی که چسب مایع یا ماتیکی و قیچی ندارند،همراه خود بیاوردند. ممنونم

مهارت اجتماعی

مدرس: احمدی زاده، فرزانه
فعالیت: با سلام و وقت بخیر امروز در موذد یک مکالمه خوب صحبت کردیم و شرایط یک شنونده خوب را یاد گرفتیم.
تکلیف: عزیزان تکلیف ندارید

ریاضی اول

مدرس: زارعی، سمیرا
فعالیت: دانش اموزان با عدد 8 اشنا شدند.نوشتارو‌چوب خط ان را یاد گرفتند.صفحه74 و75 کتاب ریاضی انجام شد.عبارات ریاضی توسط دانش اموزان خوانده شد.
تکلیف: اولیا عزیز تکالیف امروز تا قبل از ساعت 8 شب در پرتال بارگزاری شود.به دلیل انلاین شدن کلاس ها تکالیف در پرتال چک می شود.

فارسی اول

مدرس: زارعی، سمیرا
فعالیت: ((کتاب ها در صورت حضوری بودن مدارس : کتاب کار ریاضی، کتاب کار فارسی، دفتر املا علوی همراه عزیزان باشد. فردا املا نشانه( ای )را خواهیم داشت))

نگارش اول

مدرس: زارعی، سمیرا
فعالیت: نشانه ز مجددا مرور شد.کتاب نگارش صفحات 59 و60(به غیر از تمرین یک مدادی) انجام شد.
تکلیف: تمرین یک مدادی صفحه 60 انجام شود.کتاب کار فارسی صفحه 92 انجام شود.دیکته ی خانوادگی : پسرم در دفتر تلاش از درس اول تا درس (ز)یک دیکته ی شب به مامان یا بابا بگو سپس دیکته را صحیح کن و اگر غلط دیدی صحیح ان را برای مامان یا بابا بنویس. ( با هدف افزایش دایره لغات،تمرین جمله سازی،تقویت روانخوانی،ایجاد شوق و انگیزه در دانش اموز،افزایش عزت نفس،تلاش برای شناخت دقیق ترکیب ها و نشانه ها)(اولیای عزیز لطفا جملات و کلمه هارا غلط بنویسید تا دانش اموز بتواند کلمه درست را تشخیص دهد)

املا اول

مدرس: زارعی، سمیرا
فعالیت: فردا املا نشانه (ای )خواهیم داشت

سواد مالی

مدرس: منصوری‌آریا، درسا
فعالیت: درس نهم (دستگاه عابربانک) تدریس شد.
تکلیف: خواهشمند است فعالیت در منزل درس نهم صفحه 73 و 74 انجام شود دستگاه عابر بانک را با یک جعبه خالی درست کنند. لطفا قلک ها را نگه دارند تمامی دست سازه ها در جشنواره به نمایش گذاشته میشود.

شطرنج

مدرس: یوسفی، ژاله
فعالیت: امروز ما ضمن مرور برخی حرکات مهره ها در مورد نحوه مات کردن و ارزیابی خانه های اطراف شاه صحبت کردیم . برای مات کردن باید خانه های اطراف شاه را به فاصله یک خانه مشخص کرده سپس تمامی آن خانه ها را مورد ارزیابی قرار دهیم یعنی ببینیم که اگر شاه مس تواند آنجا برود را با یک دایره تو خالی و وقتی شاه نتواند آنجا برود را با ضربدر مشخص کرده سپس بعد از گرفتن ای که شاه می تواند آنجا برود و گرفتن همان خانه ای که شاه در آنجا قرار داردمی توانیم شاه را مات کنیم. ما امروز چند نمونه از مات را با عزیزانمان دیدیم در ابتدا مات با یک رخ و وزیر و همان نمونه مات پلکانی و سپس بازی دزدو پلیس که در آن روش مات کردن با وزیر را نشان دادیم . عزیران حتما در منزل این دو روش را تمرین نمایید. متشکرم.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: