فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه منیریه تهران
کلاس: زبان سطح 2

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی، درباره ی حس شنوایی و لامسه صحبت شد. صفحه ی 45 کتاب کامل شد. درباره ی نوروز صحبت شد و آیتم های هفت سین تمرین شد.
تکلیف: لطفا از صفحه ی 45 کتاب علوم عکس ارسال بفرمایید. لطفا درباره ی نوروز صحبت کرده و آیتم های نوروز را نام ببرید و ویدیو تهیه بفرمایید.(اختیاری)

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس ریاضی به زبان انگلیسی درباره ی نوروز و آیتم های هفت سین صحبت شد.تدریس اعداد ترتیبی انجام شد و صفحات 27 و 28 و 29 کتاب ریاضی به زبان انگلیسی، تکمیل شد.
تکلیف: لطفا از کتاب ریاضی عکس ارسال بفرمایید.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی،صفحه ی 78 کتاب و صفحه ی 76 کتاب کار تدریس و تمارین حل شد.
تکلیف: لطفا از کتاب و کتاب کار خود عکس ارسال بفرمایید.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی، صفحه ی 77 کتاب و صفحه ی 75 کتاب کار تکمیل شد. در کلاس آفلاین چگونگی درست کردن پیتزا و پای سیب تدریس و تمرین شد.
تکلیف: لطفا از کتاب و کتاب کار عکس ارسال بفرمایید. لطفا این کلمات را در دفتر سه بار بنویسید: chocolate-burger-carrots لطفا از غذاهای مفید و مضر ویدیو تهیه کنید. لطفا ویدیو آفلاین را دیده و از دستور تهیه غذای مورد علاقه خود ویدیو تهیه کنید.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی،مرور دروس 5 و 6 انجام شد.
تکلیف: لطفا از دفتر خود عکس ارسال بفرمایید.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: