فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول دخترانه جمهوری تهران
کلاس: مریم

مهارت زندگی و فلسفه‌ی نهم

مدرس: رستمی، محدثه
فعالیت: ابعاد جسمانی مدیریت استرس
تکلیف: تکلیف ص55و57 به مدت یک هفته تایم خواب و بیداری خود را یادداشت کنید و در روز دوشنبه هفته بعد تحویل دهید

پژوهش نهم

مدرس: وحیدی، عطیه
فعالیت: اجزای توربین بادی
تکلیف: تکلیف ندارند

کامپیوتر نهم

مدرس: قاسمی، غزاله
فعالیت: ارائه ریحانه و آیسا انجام‌شد
تکلیف: تکلیف نداریم جلسه آینده تدریس مبحث جدید انجام‌می شود

زیست‌شناسی و زمین نهم

مدرس: فصیحی، پریسا
فعالیت: تدریس فصل 12 تا سر بازدانگان
تکلیف: مطالعه کتاب درسی و کار تا سر بازدانگان

تست و مباحثه

مدرس: زارعی سهامیه، فهیمه
فعالیت: 4 سوال تشابه
تکلیف: سلام بچه ها با دقت روی سوالات کاربرگ فکر کنید

فارسی نهم

مدرس: عبدالهی فرد، مینا
فعالیت: تدریس درس 4
تکلیف: خودارزیابی و فعالیت درس 4 کتاب کار درس 4 انجام شود پرسش از درس شعرخوانی و درس و 4

نگارش نهم

مدرس: عبدالهی فرد، مینا
فعالیت: خوانش انشا تدریس درس 3 حل درست نویسی درس 3
تکلیف: فعالیت های نگارشی درس 3 کامل انجام شود

عربی نهم

مدرس: زحمتکش، فریبا
فعالیت: پرسش از درس 4
تکلیف: دوره درس اول وحل نمونه سوال بار گزاری شده

فیزیک نهم

مدرس: منشاری، الناز
فعالیت: حل کتاب کار و پرسش
تکلیف: پرسش از فصل 5

تست و مباحثه

مدرس: زارعی سهامیه، فهیمه
فعالیت: 4 سوال تشابه حل شد
تکلیف: 7 سوال کاربرگ حل شود
فعالیت: آزمون پرتاب تاریخ برگزاری 1401/09/03 حضور در آزمون مثل تمام آزمون های دیگر الزامی است مباحث آزمون در بخش توضیحات هست
توضیح: استعداد تحلیلی نهم (40 پرسش) توضیح: هوش، خلاقیت، دقت و تمرکز 40 پرسش ردیف: 2 ریاضی نهم (10 پرسش) توضیح: فصل اول (مجموعه‌ها) 3 پرسش، فصل دوم (عدد‌های حقیقی) 4 پرسش و فصل سوم (استدلال و اثبات در هندسه) درس اول (استدلال) 3 پرسش علوم تجربی نهم (10 پرسش) توضیح: فصل اول (مواد و نقش آن‌ها در زندگی) 2 پرسش، فصل دوم (رفتار اتم‌ها با یکدیگر) 4 پرسش و فصل چهارم (حرکت چیست؟) 4 پرسش فارسی نهم (10 پرسش) توضیح: ستایش و درس اول (آفرینش همه تنبیه خداوند دل است) 1 پرسش، درس دوم (عجایب صنع حق‌تعالی) 2 پرسش، درس سوم (مثل آیینه، کار و شایستگی) 4 پرسش و درس چهارم (هم‌نشین) 3 پرسش مطالعات اجتماعی نهم (10 پرسش) توضیح: درس اول (گوی آبی زیبا) و درس دوم (حرکات زمین) 1 پرسش، درس سوم (چهره زمین) و درس چهارم (آب فراوان، هوای پاک) 2 پرسش، درس پنجم (پراکندگی زیست‌بوم‌های جهان) 2 پرسش، درس ششم (زیست‌بوم‌ها در خطرند) 2 پرسش و درس هفتم (جمعیت جهان) 3 پرسش پیام‌های آسمان نهم (5 پرسش) توضیح: درس اول (تورا چگونه بشناسم؟) و درس دوم (در پناه ایمان) 1 پرسش، درس سوم (راهنمایان الهی) 2 پرسش و درس چهارم (خورشید پنهان) 2 پرسش آموزش قرآن نهم (5 پرسش) توضیح: درس اول تا درس دوم 3 پرسش، درس سوم 2 پرسش

پیام‌های آسمان نهم

مدرس: پرینچی، معصومه سادات
فعالیت: تکمیل درس 4 ، بررسی سوالات خودت را امتحان کن ، تدریس درس 5 تا پایان ص 58
تکلیف: آمادگی جهت پرسش از درس 4 و 5 تا پایان ص 58 ، حل کتاب کار درس 4 کامل و درس 5 سوالات مربوط به آغاز درس تا آخر 58

قرآن نهم

مدرس: پرینچی، معصومه سادات
فعالیت: حل تمارین درس 5 با مشارکت دانش آموزان ، تمرین روان خوانی ، پرسش از ص 15
تکلیف: پیش خوانی درس 6 ، حفظ کلمات و جملات ص 18

سواد مالی

مدرس: حیدری، مهسا
فعالیت: امتحان از فصل اول تدریس اطلاعات ثانویه و دقت و صحت داده های حاصل از تحقیقات بازاریابی
تکلیف: فعالیت 4_2صفحه 37 پرسش های کسب و کاری صفحه 44

عربی نهم

مدرس: زحمتکش، فریبا
فعالیت: حل تمارین درس 4 ورفع اشکال
تکلیف: حل کتاب کار درس 4 وپرسش کتبی درس 4 وحل نمونه سوال بار گزاری شده

کامپیوتر نهم

مدرس: قاسمی، غزاله
فعالیت: ازصفحه 42 تا47 تدریس شد (مباحث کارت گرافیک،صدای بلند فن ،خنک سازی و ابتدای مانیتور )
تکلیف: عابد آشتیانی و زارع برای ارائه آماده باشند پرسش از 2جلسه آخر داریم

ورزش نهم

مدرس: حامل کارگر، الناز
فعالیت: حضور غیاب و چک کردن لباس گرم کردن ایستا و پویا مبحث تعادل بازی گروهی سرد کردن و برگشت به حالت اولیه
تکلیف: ندارند

حساب نهم

مدرس: ریاضی، مهشید
فعالیت: تدریس توان را شروع کردیم.
تکلیف: فعلا تکلیف جدید ندارید تا تدریس کامل شود.

عکاسی

مدرس: معافی غفاری، غزل
فعالیت: بررسی تکالیف
تکلیف: سه تا پنج خودنگاره‌. حتما اثر خودتان باشد (دیگران از شما عکس نگیرند).
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: