فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول دخترانه جمهوری تهران
کلاس: مریم

عربی نهم

مدرس: زحمتکش، فریبا
فعالیت: حل تمارین درس 10 در کتاب ورفع اشکال
تکلیف: حل کتاب کار درس 10 وپرسش از درس 10

کامپیوتر نهم

مدرس: قاسمی، غزاله
فعالیت: بررسی ادیت زدن دانش آموزان در کلاس و رفع اشکال از ادیت هایی که انجام شده تدریس بخش سوم کتاب
تکلیف: مرورمطالب و آمادگی برای پرسش کلاسی

ورزش نهم

مدرس: حامل کارگر، الناز
فعالیت: حضور غیاب چک کردن لباس گرم کردن ورزش و برای عکس العمل و هماهنگی 3گام مسابقات والیبال و طناب کشی سرد کردن.
تکلیف: ندارند.

حساب نهم

مدرس: ریاضی، مهشید
فعالیت: تدریس جمع و تفریق عبارات گویا انجام شد.
تکلیف: تمرینات کتاب درسی صفحات 124 و 125 حل شود.

اسطوره‌شناسی

مدرس: معافی غفاری، غزل
فعالیت: اسطوره های ایرانی. ایران باستان، پیش از زرتشت، دوران زرتشت
تکلیف: ندارند

مطالعات اجتماعی نهم

مدرس: فیضی، شادی
فعالیت: آزمون درس 19 برگزار شد و از این درس رفع اشکال شد
تکلیف: آزمون درس 19 و 20 از نمونه سوالات نهایی در روز سه شنبه (لطفا سوالات را از پرتال دریافت کنید )

هندسه‌ی نهم

مدرس: فرح کرد محله، آمنه
فعالیت: تمرینات بخش حجم و مساحت حل گردید و نکات تمرینات بیان شد .
تکلیف: تا انتهای فصل تکمیل شود . جزوه اسفندیاری برای دوره و مرور پایان ترم تهیه و آورده شود .

شیمی نهم

مدرس: منشاری، پریسا
فعالیت: گلهای زیبا از فصل 3 کتاب درسی خلاصه نویسی میفرمایید،چک میشود،پرسش کلاسی انجام خواهد شد

گلدوزی

مدرس: ثمر کار، لیلا
فعالیت: آموزش کشیدن الگو روی پارچه
تکلیف: جلسه بعدی بدون لوازم نباشید باتشکر

مطالعات اجتماعی نهم

مدرس: فیضی، شادی
فعالیت: تدریس درس 20 تا آخر وظایف همسر
تکلیف: آزمون درس 19 بجای درس 18 برگزار می شود چوم نمونه سوالات 18 هنوز ارائه نشده

مهارت زندگی و فلسفه‌ی نهم

مدرس: رستمی، محدثه
فعالیت: پاسخ به ابهامات و سوالات دانش آموزان در خصوص مباحث انتخاب رشته تحصیلی
تکلیف: تکلیفی داده نشد

کامپیوتر نهم

مدرس: قاسمی، غزاله
فعالیت: صفحات 108 تا 116 تدریس شد
تکلیف: مرور مطالب تدریس شده

فارسی نهم

مدرس: عبدالهی فرد، مینا
فعالیت: تدریس نیایش پرسش شعر حفظی تدریس ساختمان کلمات
تکلیف: پرسش از درس 14 تاپایان نیاش چک کردن کتاب و دفتر شعرحفظی

نگارش نهم

مدرس: عبدالهی فرد، مینا
فعالیت: نداشتیم
تکلیف: مطالعه درس

عربی نهم

مدرس: زحمتکش، فریبا
فعالیت: آشنایی با لغات وترجمه درس 10
تکلیف: حل تمارین درس 10وحل تمارین وحل نمونه سوال بارگزاری شده درپرتال

فیزیک نهم

مدرس: منشاری، الناز
فعالیت: حل کتابکار فصل 9
تکلیف: پرسش از فصل 9

تست و مباحثه

مدرس: کناره، ماهک
تکلیف: بدون تکلیف

پیام‌های آسمان نهم

مدرس: پرینچی، معصومه سادات
فعالیت: تدریس درس 12 ، روخوانی از درس ، بررسی سوالات خودت را امتحان کن
تکلیف: حل کتاب کار درس 12

قرآن نهم

مدرس: پرینچی، معصومه سادات
فعالیت: پرسش کلاسی از درس 7 ، 8 ، 9 ، حل تمارین درس 10
تکلیف: پیش مطالعه درس 11

حساب نهم

مدرس: ریاضی، مهشید
فعالیت: ضرب و تقسیم عبارات گویا تدریس شد.
تکلیف: تمرین کتاب درسی صفحه 123 فقط تمرین 1 وارد دفتر و حل شود. + کاردر کلاس ص 120

سواد مالی

مدرس: حیدری، مهسا
فعالیت: تدریس فصل پنجم تا آخر اهمیت تخصیص بودجه بازاریابی
تکلیف: فعالیت 7_5
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: