فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: ابونصر فارابی

پژوهش هشتم

مدرس: رزم‌خواه، اشکان
فعالیت: سلام وقت همگی بخیر و روز بر همه شما خوش امیدوارم حال همتون خوب باشه و سلامت باشید. فیلم قسمت چهارم و پنجم و ششم ساخت ماشین شیمیایی رو ببینید و از ساخت آن لذت ببرید و بیاموزید. ضمنا در پایان کار حتما حتما حتما از کار عملی خود عکس گرفته و در پورتال ارسال نماید. همواره شاد و موفق و پیروز باشید.
تکلیف: لینک قسمت چهارم و پنجم و ششم فیلم ساخت ماشین کمیکار رو در سرچ بار مرورگر خود جایگذاری نمایید و از ساخت آن لذت ببرید و بیاموزید. در پایان کار عکس کار عملی خود را در پورتال ارسال نمایید. لینک قسمت اول https://drive.google.com/file/d/1p5s-cDzRlv75faugjWhqbNBdW6pQYEbh/view?usp=sharing لینک قسمت دوم https://drive.google.com/file/d/1DM8bNQfUYfUvzA8gb1bPhhEfbBrMypMb/view?usp=sharing لینک قسمت سوم https://drive.google.com/file/d/1lGsM_4U98ZqaYHUUllg8cU7a6LiOsKL0/view?usp=sharing لینک قسمت چهارم https://drive.google.com/file/d/1QQIubwrTseDeE2afu8LDKSIWwqMlohOu/view?usp=sharing لینک قسمت پنجم https://drive.google.com/file/d/1CMiUoFQbAKbHc-ySmcnQ2lVKg09ZOzJo/view?usp=sharing لینک قسمت ششم https://drive.google.com/file/d/1kRG5Kl-T2aDXKumLsiAmycIosbX9nyPe/view?usp=sharing
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: