فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: ابونصر فارابی

عربی هشتم

مدرس: بیات، محمدرضا
فعالیت: تدریس تا ابتدای درس دوم پرسش شفاهی انجام شد.
تکلیف: * کتاب درسی: مطالعه لغات و کلمات جدید کتاب تا ص 24. نوشتن متن و معنای متن ص 25 و 26 در دفتر. مطالعه ص 27 و 28 کتاب. * کتاب کار: ص 8 تا 14 به دقت مطالعه و پرسش‌های وسط آن حل شود. تمارین ص 15 تا 19 حل شود. * آمادگی برای یک امتحان کتبی از درس 1 و ابتدای درس 2. (تا جایی که درس داده شد).

پیام‌های آسمان هشتم

مدرس: درویشی، محسن
تکلیف: حل آزمون درس دوم و سوم از کتاب کار علوی

هندسه‌ی هشتم

مدرس: عبدی، حسن
تکلیف: کتاب درسی تمرین ص 45 کتاب کار علوی ص 69 تا ساعت 18 جمعه
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: