فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: ابونصر فارابی

عربی هشتم

مدرس: بیات، محمدرضا
فعالیت: تا ص 30، تمارین گفته شد در کلاس حل و مرور شد. تدریس تا ص 38
تکلیف: ترجمه ص 37 و 38 در دفتر نوشته شود. ص 40 تا 45 حل شود. ترجمه ص 46 در دفتر نوشته شود. تمام تمارین کتاب درسی تا پایان ص 46 باید حل شده باشد. تمام تمارین کتاب کار درس اول باید حل شده باشد. * اگر کسی تکالیفش ناقص باشد، اجازه حضور در کلاس را ندارد.

زیست‌شناسی و زمین هشتم

مدرس: ملکی، هادی
تکلیف: پنج هورمون را که در بدن شما تولید و ترشح می شود نام برده و وظایف هر کدام از آن هورمون ها را توضیح دهید؟

حساب هشتم

مدرس: نادری فر، حمیدرضا

سواد مالی

مدرس: قیامی، سعید
تکلیف: از هر کدام از مراحل سه گانه اقتصادی کسب و کاریک مثل بزنید و در مورد آن کسب و کار توضیح دهید

تست و مباحثه

مدرس: یادبودی، عرفان
تکلیف: پاسخ تشریحی سوالات امروز ارسال کنید با تشکر.

کامپیوتر هشتم

مدرس: شهسواری، ابوالقاسم
فعالیت: تدریس بخشهای Design, transitions, animations
تکلیف: انجام تکلیف از تمام بخشهای تدریس شده و ارسال در سامانه
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: