فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40101

عربی دوازدهم

مدرس: پاسکه، صادق
تکلیف: تست های مشخص شده جزوه را با جواب و تحلیل کوتاه بفرستید

شیمی دوازدهم

مدرس: نوذری نژاد، نوذر
تکلیف: تستهای فصل دوم کتاب علوی شیمی دهم 50تااخر85

فارسی دوازدهم

مدرس: بیتانه، محمدجواد
فعالیت: تدریس جمله شماری و شیوه بلاغی و انواع حذف و تحلیل بعضی از تست های آزمون جامع 1 علوی
تکلیف: تعداد جملات : تست 11 تا 18 جملات بلاغی و عادی : 19 تا 26 حذف فعل : تست 26 تا 31 در کل : تست 11 تا 31 به علاوه فایل زیر از مبحث آرایه ها در کل 50 تست به صورت تشریحی

فیزیک دوازدهم ریاضی

مدرس: شریفی، سیدمحمدمهدی
تکلیف: نمونه سوال پنجم

گسسته‌ی دوازدهم

مدرس: کرد، پدرام
فعالیت: حل تست از مباحث احتمال کل و قاعده بیز
تکلیف: از کتاب همراه علوی از تست 1 الی 210 مضارب 3 در بازه ده روزه حل گردد برای این هفته 50 تست حل گردد و 20 تست باقی ماده در هفته اتی حل گردد

شیمی دوازدهم

مدرس: نوذری نژاد، نوذر
تکلیف: شیمی دهم علوی فصل دوم سوالات 1تا49
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: