فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40101

فیزیک دوازدهم ریاضی

مدرس: شریفی، سیدمحمدمهدی
تکلیف: در گروه قرار داده شد. 20تست از مغناطیس

گسسته‌ی دوازدهم

مدرس: کرد، پدرام
تکلیف: مطالعه کامل بخش گراف تکمیل کامل تمارین کتاب درسی گراف حل تست های ارائه شده بخش گراف و ترکیبیات.

شیمی دوازدهم

مدرس: نوذری نژاد، نوذر
تکلیف: کتاب خیلی سبز سوالات1988تا اخر2022

فیزیک دوازدهم ریاضی

مدرس: شریفی، سیدمحمدمهدی
تکلیف: درگروه بارگذاری شد

زبان انگلیسی دوازدهم

مدرس: معتمدی، کامران
فعالیت: حل تمارین writing کتاب کار درس 2

گسسته‌ی دوازدهم

مدرس: کرد، پدرام
فعالیت: 1-مطالعه جزوه احتمال تدریس شده در تابستان 2-حل تست های 675 تا 725 میکرو طلایی گاج دوستانی که میکرو طلایی روندارند از کتاب همراه علوی تست های بخش احاطه گری رو می‌توانند حل کنند

شیمی دوازدهم

مدرس: نوذری نژاد، نوذر
تکلیف: کتاب انلاین علوی فصل3دوازدهم سوالات 40تااخر68
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: