فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40101

حسابان دوازدهم

مدرس: رضایی، علیرضا
فعالیت: همه جزوههای تابع باید مطالعه شود
تکلیف: سلام. تستهای یک به یک و وارون

هندسه‌ی دوازدهم

مدرس: علوی، سیدامیررضا
تکلیف: تست 1 تا 50 مبحث وارون ماتریس

فارسی دوازدهم

مدرس: بیتانه، محمدجواد
فعالیت: تحلیل تست های آزمون جامع علوی و تدریس درس دوم
تکلیف: حل تشریحی تست های درس دوم از کتاب جامع علوی

فیزیک دوازدهم ریاضی

مدرس: شریفی، سیدمحمدمهدی
فعالیت: تدریس ساکن
تکلیف: exer9 در منتا آماده کردم بیزحمت بعنوان تکلیف تا روز جمعه
فعالیت: تست از عربی دهم
توضیح: 80 تست اول خیلی سبز جامع درس 3و4 عربی دهم

عربی دوازدهم

مدرس: پاسکه، صادق
تکلیف: 80 تست اول از عربی دهم درس 3و4

حسابان دوازدهم

مدرس: رضایی، علیرضا
فعالیت: سلام. امروز انواع تابع را خوندیم. ثابت همانی خطی ترکیب توابع

گسسته‌ی دوازدهم

مدرس: کرد، پدرام
تکلیف: حل تست های کتاب همراه علوی از تست 1 الی 50 اگر ایرادی بر روی 25 تست اول نبود تست های جزوه از بخش عاد کردن 1 تا 25 حتما حل گردد

شیمی دوازدهم

مدرس: نوذری نژاد، نوذر
تکلیف: کتاب انلاین علوی شیمی3فصل اول سوالات83تا107و119تا130

دین و زندگی دوازدهم

مدرس: آخوندی، علی اکبر
تکلیف: تست های درس 2 دوازدهم کتاب علوی

فیزیک دوازدهم ریاضی

مدرس: شریفی، سیدمحمدمهدی
تکلیف: تمام تستهای حل شده در کلاس امروز مجددا حل و ارسال شود

شیمی دوازدهم

مدرس: نوذری نژاد، نوذر
فعالیت: مطالعه فصل اول دوازدهم مبحث تدریس شده
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: