فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40101

گسسته‌ی دوازدهم

مدرس: کرد، پدرام
تکلیف: حل 50 تست مشخص شده از کتاب میکرو طلایی گاج مطالعه تا انتهای تست شماره 35 جزوه مطابق با ازمون جامع همراه علوی

شیمی دوازدهم

مدرس: نوذری نژاد، نوذر
تکلیف: فصل2دوازدهم کتاب انلاین علوی سوالات63تا اخر97

فارسی دوازدهم

مدرس: بیتانه، محمدجواد
فعالیت: تدریس درس ششم دوازدهم
تکلیف: سوالات مضرب 3 درس 3 و 5 دوازدهم از کتاب مهر و ماه +تست های قرابت معنایی،قسمت درس به درس در انتهای کتاب قرابت نشر الگو درس 2 و 3 و 5

هندسه‌ی دوازدهم

مدرس: علوی، سیدامیررضا
تکلیف: تکلیف

زبان انگلیسی دوازدهم

مدرس: معتمدی، کامران

گسسته‌ی دوازدهم

مدرس: کرد، پدرام
تکلیف: در بازه 10 روزه تا پایان آبان حل فایل تستی و تشریحی فصل اول تکالیف اختیاری از کتاب میکرو طلایی تست های 370 تا 390 404 الی 410 441 لی 456

فیزیک دوازدهم ریاضی

مدرس: شریفی، سیدمحمدمهدی
تکلیف: تستهای 31 الی 56 + 74 الی 100 کتاب علوی فصل دوم دوازدهم

شیمی دوازدهم

مدرس: نوذری نژاد، نوذر
تکلیف: فصل دوم دوازدهم کتاب انلاین علوی سوالات21تا اخرسوال61بجز27و35و38و41و47و48

دین و زندگی دوازدهم

مدرس: آخوندی، علی اکبر
تکلیف: کل تستهای دینی دوازدهم درس2و3 از کتاب تست کمک آموزشی زده شود

فیزیک دوازدهم ریاضی

مدرس: شریفی، سیدمحمدمهدی
تکلیف: تستهای 31 الی 56 + 74 الی 100 کتاب علوی فصل دوم دوازدهم

فیزیک دوازدهم ریاضی

مدرس: شریفی، سیدمحمدمهدی
تکلیف: سوالات 81 الی 115 فصل ترمودینامیک کتاب تست علوی
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: