فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40111

فارسی دوازدهم

مدرس: بیتانه، محمدجواد
فعالیت: تدریس ستایش تا نیمه درس اول
تکلیف: حل تست های مبحث آرایه و دستور از درس اول کتاب جامع علوی به صورت تشریحی

ریاضی دوازدهم تجربی

مدرس: نوری، پیام
فعالیت: تدریس مجموعه ها
تکلیف: تستهای ارسالی تا هفته بعد انجام شود

زبان انگلیسی دوازدهم

مدرس: معتمدی، کامران
تکلیف: از درس دوم کتاب دهم علوی تست گرامر بحث صفات 30 تست

شیمی دوازدهم

مدرس: نوذری نژاد، نوذر
تکلیف: کتاب انلاین علوی فصل 1 یازدهم سوالات232تا248وسوالات256تا280

فیزیک دوازدهم تجربی

مدرس: کرابی، وحید
تکلیف: تست 1 الی 70 فصل 3 فیزیک دهم کتاب علوی توجه : تست 1 تا 35 تا روز 4 شنبه و 35 تا 70 تا روز شنبه مهلت ارسال دارند.

دین و زندگی دوازدهم

مدرس: آخوندی، علی اکبر
تکلیف: تست های درس 6 و 7دهم کتاب علوی

فارسی دوازدهم

مدرس: بیتانه، محمدجواد
فعالیت: تدریس مبحث ویژگی های فعل و تست زنی این مبحث و مرور آرایه با تست جهت آمادگی آزمون
تکلیف: حل تشریحی تست های فصل 3 جزوه دستور از تست 1 تا 55 در صفحات 71 تا 81

فیزیک دوازدهم تجربی

مدرس: کرابی، وحید
تکلیف: فقط سوالات زوج 76 الی 111 + کل سوالات( هم زوج هم فرد) 112 الی 180 کتاب دهم علوی فصل چهارم

شیمی دوازدهم

مدرس: نوذری نژاد، نوذر
تکلیف: فصل دوم شیمی دهم نسخه انلاین علوی75-76-78-80-82-84-86-88-90-92-95-134-135-137-138-139-141-143-145-147-149-151-153-155-157-158-160-162-164-166-167-169-171-172-173
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: