فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40111

شیمی دوازدهم

مدرس: نوذری نژاد، نوذر
تکلیف: فصل2دوازدهم کتاب انلاین علوی سوالات 128تااخر165بجز158و159

فیزیک دوازدهم تجربی

مدرس: کرابی، وحید
تکلیف: از تست 1 تا 45 کتاب کار همراه علوی فصل 3

زیست‌شناسی دوازدهم

مدرس: کبیری راد، امیر
فعالیت: مطالعه فصل4 زیست3 صفحه 55 تا 66 جزوه
تکلیف: حل تستهای فصل4 زیست3 گفتار1 به طور کامل وارد کردن نکات مربوط به فصل4 گفتار1 در جزوه

فارسی دوازدهم

مدرس: بیتانه، محمدجواد
فعالیت: تدریس درس 7
تکلیف: حل تست های فرد درس 7 به صورت تشریحی از کتاب مهر و ماه + نون شب 10 و 11 و 12 از کتاب الگو

ریاضی دوازدهم تجربی

مدرس: نوری، پیام
فعالیت: تدریس حد
تکلیف: حل تکالیف ص 53 و 57 و تمرین 2و4و8 ص 57 و کار در کلاس 1 ص 60 و 63 و تمرین 4 ص 64

زیست‌شناسی دوازدهم

مدرس: کبیری راد، امیر
فعالیت: مطالعه فصل 4 زیست3
تکلیف: حل تستهای فصل4 از کتاب همراه علوی تا انتهای جهش های بزرگ

زبان انگلیسی دوازدهم

مدرس: معتمدی، کامران

شیمی دوازدهم

مدرس: نوذری نژاد، نوذر
تکلیف: فصل2دوازدهم کتاب انلاین علوی سوالات98تا اخر127
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: