فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40121

ریاضی دوازدهم انسانی

مدرس: سهل آبادی، میلاد
تکلیف: تستهای احتمال (تمرینها) حل شود + آزمون علوی سال قبل حل شود

جامعه‌شناسی دوازدهم

مدرس: نوری، علی
تکلیف: امتحان تشریحی از درس 1تا3 گرفته می شود

اقتصاد دوازدهم

مدرس: نوری، علی
تکلیف: پرسش از درس پول و بانک

فارسی دوازدهم

مدرس: خزاعی، تیام

ریاضی دوازدهم انسانی

مدرس: سهل آبادی، میلاد
فعالیت: اتمام تدریس دهم فصل سوم
تکلیف: تستهای ریاضی دهم فصل3 مضرب 3 زده شود + تستهای احتمالی که سه شنبه در واتساپ ارسال می شود

زبان انگلیسی دوازدهم

مدرس: معتمدی، کامران
تکلیف: 60 تست از درس 3 پایه 10

ریاضی دوازدهم انسانی

مدرس: سهل آبادی، میلاد
فعالیت: تدریس مبحث آمار دهم
تکلیف: پرسش کلاسی

جامعه‌شناسی دوازدهم

مدرس: نوری، علی
فعالیت: رفع اشکال مباحث سال دهم
تکلیف: جامعه دهم دروس 8 تا 10 پرسش کلاسی و حل تستهای میکرو گاج جامعه دوازدهم دروس 2 و 3 پرسش کلاسی و حل تستهای میکرو گاج

اقتصاد دوازدهم

مدرس: نوری، علی
فعالیت: رفع اشکال و پرسش کلاسی
تکلیف: حل تست های ارسالی و پرسش از فصل 3 و 4 بخش 1

فارسی دوازدهم

مدرس: خزاعی، تیام

عربی اختصاصی دوازدهم

مدرس: پاسکه، صادق
تکلیف: سلام تکلیف عربی حل تست های ارسال شده با حل تست های جزوه و حداقل 40 تست از درس پنجم دهم

ریاضی دوازدهم انسانی

مدرس: سهل آبادی، میلاد
فعالیت: اتمام تدریس درس دوم فصل1
تکلیف: کل تمارین فصل1 درس2 کتاب درسی به همراه تمارین ارسالی دبیر( سه شنبه در واتساپ ارسال می شود) حل گردد
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: