فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40121

دین و زندگی دوازدهم

مدرس: فقیهی، داود
فعالیت: تدریس درس 2 و 3 و 4 یازدهم

فارسی دوازدهم

مدرس: خزاعی، تیام
فعالیت: تدریس درس 11
تکلیف: حل تست های دروس 1 و 2 و3 و5 یازدهم

تاریخ دوازدهم

مدرس: رسولی، علی اکبر
فعالیت: تدریس درس 7

عربی اختصاصی دوازدهم

مدرس: پاسکه، صادق
فعالیت: تدریس مبحث اسم مکان و تفضیل
تکلیف: مطالعه ی مباحث روز

ریاضی دوازدهم انسانی

مدرس: سهل آبادی، میلاد
فعالیت: دنباله حسابی

زبان انگلیسی دوازدهم

مدرس: معتمدی، کامران
فعالیت: حل تمارین writing کتاب کار درس 2

ریاضی دوازدهم انسانی

مدرس: سهل آبادی، میلاد
فعالیت: تدریس دنباله حسابی حل تمارین کتاب درسی تا آخر دنباله حسابی

جامعه‌شناسی دوازدهم

مدرس: نوری، علی
فعالیت: تدریس دروس 2 و3 جامعه 2
تکلیف: خلاصه و تست دروس 2 و 3 جامعه 2 تکمیل تکالیف جامعه 3 پرسش از جامعه 3 دروس 5 و 6

اقتصاد دوازدهم

مدرس: نوری، علی
فعالیت: تدریس مبحث فقر و دهک ها و اینا
تکلیف: خلاصه و تست فصل 2 بخش 3
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: