فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40131

هندسه‌ی یازدهم

مدرس: علوی، سیدامیررضا
تکلیف: کتاب همراه تست های رابطه طولی از شماره 59 تا 80 (به جز 66/67/73/78)

فیزیک یازدهم ریاضی

مدرس: فضل یاب، علیرضا
فعالیت: تدریس انرژی ذخیره شده در خازن
تکلیف: حل تمرین 91 الی 100 از تمرین های تشریحی

فیزیک یازدهم ریاضی

مدرس: فضل یاب، علیرضا
فعالیت: تدریس خازن ظرفیت خازن با دی الکتریک رفع اشکال آزمون همگام
تکلیف: حل تمرین 81 الی 90 از تمرین های تشریحی

عربی یازدهم

مدرس: قنبری، فرزاد
فعالیت: 1 - حل تست و تمرین درس 8 سال دهم 2- تدریس کامل قواعد درس اول سال یازدهم
تکلیف: 1 - حل کلیه تمارین درس اول کتاب درسی سال یازدهم 2 - حل تست های درس اول جزوه به همراه تشریح کامل

دین و زندگی یازدهم

مدرس: حکمت، پوریا
فعالیت: اندیشه تحقیق صفحه 18
تکلیف: حل تست های درس 1 با تحلیل کتبی کامل

آمار و احتمال یازدهم

مدرس: سلمانی، مهدی
فعالیت: تدریس تا انتهای درس دوم ازفصل اول
تکلیف: تمرین صفحه 24 و 25

فناوری اطلاعات

مدرس: شهسواری، ابوالقاسم
فعالیت: آموزش کدنویسی html
تکلیف: تمرین کدهای تدریس شده

فیزیک یازدهم ریاضی

مدرس: فضل یاب، علیرضا
فعالیت: حل تست و مرور
تکلیف: حل تست های ارسال شده در گروه

مهارت زندگی

مدرس: قدرتی شهیدی، مهدی
فعالیت: موارد زیر تدریس شد: اجزاء تفکر خلاق موانع خلاقیت پرورش خلاقیت جلوگیری از تخریب خلاقیت
تکلیف: انجام فعالیت 9 نقطه و قرار دادن آن در پورتال
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: