فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40131

فناوری اطلاعات

مدرس: شهسواری، ابوالقاسم
فعالیت: آموزش html , css پیشرفته
تکلیف: انجام پروژه از مباحث تدریس شده جدید و گذشته

فیزیک یازدهم ریاضی

مدرس: فضل یاب، علیرضا
فعالیت: مرور و حل نمونه سوال
تکلیف: حل 4سری نمونه سوال امتحانی کتاب شب امتحان

عربی یازدهم

مدرس: قنبری، فرزاد
تکلیف: پیرو اعلام شفاهی در کلاس این هفته تکلیف درس سوم 1. ترجمه متن درس 4 (لغت به لغت و روان) مهلت ارسال جمعه ساعت 22 در پرتال

فارسی یازدهم

مدرس: خزاعی، تیام

فناوری اطلاعات

مدرس: شهسواری، ابوالقاسم
فعالیت: تدریس html and css پیشرفته
تکلیف: انجام پروژه از موضوعات تدریس شده + مطالب قبلی بصورت کامل

هندسه‌ی یازدهم

مدرس: علوی، سیدامیررضا
تکلیف: تست های صفحه های 38 و 39 کتاب همراه
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: